Skip to main content

Bild

Image

default image 2
Blogg

Vad är en Cloud readiness assessment?

Sektioner

Text

Molnet och molntjänster har på kort tid blivit självklara begrepp i vårt IT-lexikon. Användningen av molntjänster ökar stadigt och fler och fler organisationer ser vinsterna med att flytta infrastruktur och applikationer till molnet. Det är förståeligt.
 

Molnets fördelar är oändliga, men för att kunna hämta hem dessa fördelar måste du koppla investeringen till dina organisationsmål. Du måste veta vad du vill uppnå och fatta välgrundade beslut innan du påbörjar resan. Först då kan du se de verkliga vinsterna med att ha en skalbar, kostnadseffektiv och säker lösning i molnet. Först då kan du öka innovationstakten, men samtidigt behålla kontrollen.

Hur gör man då för att koppla molnresan till organisationens mål och maximera affärsvärdet? Till att börja med behöver du vara väl förberedd och planera resan, exempelvis genom modeller som Cloud readiness assessment. En Cloud readiness assessment är en analys av era applikationer, er infrastruktur och organisation kopplat till era verksamhetsbehov. Det är en bedömning av mognaden för att ta itu med och genomföra alla nödvändiga aktiviteter som krävs vid förflyttningen till molnet. Det skapar helt enkelt en plan för hur ni ska ta er till molnet på ett säkert och kostnadseffektivt sätt - en kritisk faktor då ni väl väljer att övergå till molnet. 

En smart molnresa börjar med en Cloud readiness assessment

En analys som Cloud readiness assessment skapar de bästa förutsättningarna för att ni ska få en smidig och smart resa till molnet. För att lyckas behöver analysen innehålla minst följande 3 steg: 

1. Tydliggöra era mål – vad vill ni uppnå ur ett tekniskt såväl som affärsmässigt perspektiv och när måste detta vara uppnått? 

2. Definiera de fördelar ni önskar förverkliga genom att flytta till molnet. Vad vill ni uppnå med era molntjänster? Fördelarna är som sagt oändliga, men vad är syftet med just er transformation och hur ska det mätas?

3. Kartlägga eventuella gap mellan nuläget och det önskade läget. Vart vill ni vara om exempelvis 2-5 år? Och vad behövs för att nå dit? 

Över 50 % av molninitiativen under 2018 handlar om att flytta mer till molnet. Ännu fler ser utmaningen med att optimera användningen av sina befintliga molntjänster som en stor fråga. Då har man inte gjort resan smart från början. Genom att fatta välgrundade beslut som bottnar i dina strategiska affärsmål kan du redan innan en migrering fokusera rätt och optimera din lösning. Du ska inte flytta utan att ställa dig frågor som vad, hur och varför. Det kan bli onödigt dyrt och du får inte ut hela värdet. 

För att nå det fulla affärsvärdet måste du börja i din egen verksamhet och titta på vilket sätt molntjänster skulle kunna möjliggöra nya förmågor. Exempelvis bör du ställa dig frågor som: 

  • Hur ser din verksamhet ut idag och hur kommer den att förändras under kort och lång sikt?
  • Vilken kontakt har ni med era kunder? Låter ni kunderna påverka era produkter och tjänster?
  • Kommer er kundbas att öka mycket i befintliga marknader? Eller kommer ni att ta er in på nya marknader inom kort, kanske i ett annat land?
  • Hur ser er plan för produktutveckling ut? Är ni tillräckligt snabba att förändra eller utgör IT en flaskhals för verksamhetens behov? 

Våga vara agil och flexibel 

Fastna inte i detaljer. En av fördelarna med molnet är just skalbarheten och möjligheten att växa med er omvärld, utan att behöva binda upp massa kapital. Så du behöver givetvis inte i förväg definiera hur kundbasen eller produktportföljen ser ut i detalj. Det handlar mer om grova penseldrag som skapar bättre förutsättningar för att ta fram en tillräckligt bra lösning redan från början. Tanken är alltså att bygga bort flaskhalsar och att fokusera rätt från början. Det hela ska resultera i optimala förutsättningar för er att vara agila och flexibla så att ni kan utvecklas med era kunder och verksamhetsbehov. 

En Cloud readiness assessment ger dig ett bra beslutsunderlag

Molnet är här för att stanna och för att dra mesta möjliga nyttan behöver ni fundera på hur ni bäst nyttjar molnets alla fördelar. Tempot är högt idag och nya tjänster utvecklas hela tiden. Det är svårt att greppa och se helheten utan att först upptäcka och analysera era egna mål och syftet med flytten. Dessutom behöver ni en genomarbetad plan för hur ni bäst tar er till molnet och väl där - hur optimerar lösningen och håller reda på kostnaderna. 

Här är Cloud readiness assessment en modell som fungerat för många organisationer och skapar just denna helhetsbild. En strukturerad analys med ett väl genomarbetat business case för att göra er redo för molnet. Det är nyckeln till att kunna maximera affärsvärdet. 

Du får ett tydligt beslutsunderlag som synliggör vinsterna med en tänkt molnflytt jämfört mot befintliga IT-kostnader. Du får även en bedömning av kostnaden för att flytta och en plan med detaljer för de första 6-9 månaderna. Ett genomarbetat beslutsunderlag skapar goda förutsättningar för att lyckas göra förändringsresan smidig, smart och kostnadseffektiv. Så mitt råd är att investera tid i detta arbete – det kommer att löna sig och skapa värde för din organisation!

 
Monica Claesson, cloud expert Enfo 
 

Vill du veta mer om vad som ingår i en Cloud readiness assessment och hur du får ett heltäckande beslutsunderlag? Hör av dig till oss!

 

Dela