Skip to main content

Bild

Robotic Process Automation
Blogg

Vad är RPA?

Sektioner

Text

Dagens teknikutveckling och dataexplosion har resulterat i stora konkurrensfaktorer och ett krav på snabbare och mer agila arbetsflöden. Det har blivit nödvändigt att implementera ett bättre och smidigare sätt att arbeta på, där automatisering och teknik ger stöd för ett mer effektivt arbetsflöde.
 

Kostnaderna pressas, processerna blir snabbare och ledtiderna kortare. För att företag idag överhuvudtaget ska ha en chans i den ökande konkurrensen krävs flexibilitet och innovationsförmåga!

RPA- Robotic Process Automation

RPA står för Robotic Process Automation och innebär att man använder robotteknik och artificiell intelligens för att repetera och efterlikna det mänskliga arbetsflödet. Naturligtvis betyder det inte att det är robotar som tar över och styr företaget i strategiska och avgörande beslut. Det handlar om vardagliga repetitiva arbetsuppgifter som inte kräver specifika mänskliga egenskaper. Till exempel skulle det kunna handla om att man varje dag för över information från ett Exceldokument till ett bemanningssystem, och skickar sedan ett mail till berörd konsult. Just en sådan arbetsuppgift kan utföras av RPA, baserat på ett arbetsflöde, och regler för respektive moment.

Roboten använder sig av existerande applikationer, det vill säga den arbetar på samma dator, i samma program som övriga medarbetare och kräver inga avancerade integrationer eller systeminstallationer. Det fina med RPA är att roboten är programmerad till att utföra uppgifter, utan felmarginal och kan arbeta dygnet runt, året runt. Fördelarna är många!

Kan man använda RPA som ett strategiskt verktyg i kombination med smart affärsledning har man mycket att vinna.

Author

Fredric Travaglia

Author's title

senior vice president, Process innovation

Text

Kan man använda RPA som ett strategiskt verktyg i kombination med smart affärsledning har man mycket att vinna! Genom att automatisera rutinuppgifter kan dina medarbetare lägga tid på mer stimulerande och värdeskapande arbetsuppgifter. Det ger sänkta kostnader och ett höjt affärsvärde.

RPA till skillnad från traditionell automation

Robotic Process Automation skiljer sig från traditionell automation på ett antal punkter.

Traditionell automation kräver att olika system är integrerade och kan kommunicera med varandra. Med RPA slipper man detta. Med RPA kan roboten precis som en människa arbeta i den befintliga mjukvaran och inga systemintegrationer krävs. RPA kan utvecklas iterativt, steg för steg, där varje version kan sättas igång att jobba direkt och visa resultat betydligt snabbare än vid en traditionell automatisering. I och med att roboten arbetar i befintliga program och system och att behov av förändringar och anpassningar av dessa är minimala kan kostnader och implementationstid minimeras. Man realiserar lösningen till en bråkdel av kostnaden jämfört med vad det skulle landa på med genom traditionell automation.

RPA passar till följande processer: 

  • Regeldrivna
  • Repetitiva
  • Arbetsintensiva
  • Triggade av händelser eller data (värden)
  • Hantering i multipla system
     

Fredric Travaglia, Senior Vice President, Process Innovation Enfo

Dela