Skip to main content

Bild

Image

Apple watch on wrist
Blogg

Vi har inte tid att förändra och förbättra – eller?

Sektioner

Text

”Förbättring? Ja, visst vill vi förbättra, men vi tar det sen.” Den frasen har nog många av oss hört och kanske sagt själva… Vi vet att vi måste effektivisera, strukturera upp och automatisera delar av vår verksamhet för att kunna hålla tempot, nivån och kvalitén uppe i leveransen. Vi vet allt det där, men hur ska vi hinna med? Vi har så mycket att göra att vi inte kan lägga tid på att dra igång förändringsprojekt just nu.

 

Vi vet att vi kommer att tjäna på att bli mer data-drivna, automatisera mer med hjälp av digitala verktyg och effektivisera vår verksamhet. Vi har till och med sett att det fungerar för andra i samma bransch. Men, det verkar vara ett hästjobb – så hur ska vi kunna göra en så stor förändring och samtidigt jobba på som vanligt under tiden? Tiden räcker inte till… 

Resonemang som dessa är nog inte helt ovanliga oavsett vad det gäller för förändringsarbete. Man vet att man bör göra en förändring, men har varken kunskapen eller tiden att genomföra den. Det är synd, med tanke på att de flesta samtidigt vet att förändringen kommer att innebära en fördel i slutändan. Så den tiden vi prioriterar bort nu skulle troligen gett mer tillbaka längre fram.  

Även om många idag är bekanta med begrepp som Robotic Process Automation (RPA) och inser fördelar med att automatisera med hjälp av en digital assistent och frigöra tid för personal så är det inte helt solklart hur själva implementeringen går till. ”Måste vi vända upp-och-ned på hela vår verksamhet och pausa den ordinarie verksamheten för att implementera den nya lösningen?” Stora vinster innebär säkert en stor insats – kan man tro. Men så behöver det inte alltid vara.

Stora vinster innebär säkert en stor insats – kan man tro. Men så behöver det inte alltid vara.

Author

Fredric Travaglia

Author's title

senior vice president, Process innovation

Text

Det finns många fördelar med att automatisera arbetsmoment i verksamheten med hjälp av en digital assistent, RPA. Bäst förutsättningar för en lyckad RPA-implementation får du genom att identifiera de områden och arbetsuppgifter där störst potential för automatisering finns. Sedan tas stöd för varje arbetsmoment fram stegvis. Man tar alltså ett litet steg i taget, och inte alla processer på en och samma gång. Du styckar elefanten i mindre bitar för att snabbare kunna hämta hem och se nyttan. Det ger lite ny energi till att ta nästa och nästa del.  

I vår RPA Discovery Workshop ser vi på förutsättningarna för ett lyckat RPA- projekt i din organisation, utifrån dina behov. Vi arbetar  tillsammans för att identifiera lämpliga områden och arbetsuppgifter där  effektivisering genom automatisering kan appliceras och skapa värde. Vi ger dig  förslag på teknik och principer anpassade efter din verksamhet. Under workshopen delar våra experter med sig av erfarenhet och best practice, samt ger dig konkreta tips och en rekommenderad handlingsplan på hur du kan arbeta vidare mot en mer effektiv och automatiserad verksamhet, ett steg i taget! 

 

Fredric Travaglia, senior vice president, Process innovation Enfo

Dela