Skip to main content

Bild

Analytics laptop Enfo
Blogg

Villkorsstyrd åtkomst minimerar risker vid distansarbete

Sektioner

Thomas Andersson, Enfo

Text

För de flesta organisationer har Coronavirusets spridning påverkat vårt sätt att arbeta. Distansarbete är det nya normala. Även om de digitala verktygen redan funnits på plats så används de sällan till fullo. För varje videomöte så blir distansarbetet mer naturligt, och morgonen i bilköerna eller vid gaten på flygplatsen känns mer avlägsen. De anställda anpassar sig snabbt till sina nya arbetsvillkor.

Samtidigt utmanar virusutbrottet organisationen när det gäller säkerhet. Många ledare oroas över hur man skyddar organisationens data och säkerställer att processer följs även i ad-hoc situationer som denna. 

Jag träffar ofta kunder som får support av mina kollegor i deras arbete med att säkra rätt åtkomst till rätt applikationer och data vid rätt tidpunkt grundat på rätt beslut. En modern hantering av digitala identiteter och behörigheter är en utmaning i sig. I ett sammanhang som nästan uteslutande handlar om distansarbetade blir det ännu mer komplext.

 

En säker verksamhet i tider av “lockdowns”

Tar en medarbetare lika kloka beslut klockan 22:45 efter en dag med barnen hemma, och när första tillfället att skriva under det där kontraktet inte hanns med under vanlig arbetstid? Är det OK att bjuda in en grupp externa användare till ledningsgruppens Teams-möte? Skulle verkligen beställningen på 10 miljoner kronor ha gått iväg nu eller var det treåringen som kommit åt tangentbordet?

Här kommer villkorsstyrd åtkomst in i bilden som en sorts balsam för många oroliga ledare, säkerhetschefer och företagsjurister. Åtkomstkontroll har granulära behörighetsnivåer, utformade för att säkerställa full kontroll över vem som kan göra vad baserat på roller och ansvar. En digital granskningsprocess skapas och man kan då anpassa åtkomsten baserat på situationen. När det gäller behörighetstilldelning kan det också krävas tvåstegsverifiering – ett engångslösenord, ett fingeravtryck eller ett OK från inköpschefen.

Skulle verkligen beställningen på 10 miljoner kronor ha gått iväg nu eller var det treåringen som kommit åt tangentbordet?

Author

Thomas Andersson, Enfo

Author's title

Identity and access management (IAM)

Text

Är företagets tillgångar säkra?

För de allra flesta organisationer finns redan tekniken i huset. Det krävs inga dyra investeringar i mjukvara eller lösningar. Lösningen är mer processrelaterad. Detta innebär att några relevanta frågor måste ställas. Har du identifierat de mest sannolika riskerna eller misstagen vid distansarbete för ditt företag? Har du utvärderat vad som är viktigast att skydda just nu? Speciellt under dessa osäkra tider innebär en klassificering och identifiering av olika användarfall att riskerna minimeras i dag och imorgon, oberoende av arbetsförhållanden.

På Enfo finns skickliga säkerhets- och IAM-konsulter (Identity Access Management) som haft detta som levebröd i över 20 år. Genom vår erfarenhet kan vi inte bara hjälpa företag i en pågående kris som kräver nytt sätt att arbeta – vi kan också skapa värde för organisationen som är hållbart och långsiktigt.

Kontakta gärna mig eller mina kollegor för ett kostnadsfritt videomöte följt av ett förslag anpassat för just er situation.

 

Thomas Andersson leder arbetet inom Identity and access management (IAM) på Enfo

thomas.andersson@enfogroup.com 
+46 (0)733-65 78 33
LinkedIn

 

Läs också vår nyhet "Företag dåligt rustade för distansarbete i coronavirusets fotspår – så blir du av med flaskhalsarna".

Dela