Skip to main content

Image

IT-services Enfo
Corporate responsibility

Hållbarhet

Content sections

Image

Modern workplace Enfo

Text

Vår mission för vårt hållbarhetsarbete är att vara det självklara valet som arbetsgivare och leverantör genom ansvarsfull digital utveckling och verksamhet. För våra medarbetare, våra Enfoiter, innebär detta möjlighet att påverka, kontinuerlig utveckling och att Enfo ska vara en arbetsplats att älska. För våra kunder betyder detta att vi skapar hållbara och ansvarsfulla affärskritiska lösningar i en plattformsoberoende miljö.

För Enfo handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt värde för oss själva och våra kunder genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella möjligheter och risker i vår strategi och verksamhet.

Vi vill vara det självklara valet som arbetsgivare och leverantör genom ansvarsfull digital utveckling och affärsverksamhet.

Author

Seppo Kuula

Author's title

vd Enfo

Image

UN's Sustainable Development Goals

Text

FN:s mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling, är en handlingsplan för människor, jorden och välstånd som antagits av FN:s generalförsamling och som stöds av målen för hållbar utveckling.

Vår ambition är att bidra till alla mål för hållbar utveckling i vår verksamhet. Men vi vill fokusera på de mål som är mest relevanta för vår verksamhet, där vi kan bidra mest. För Enfo innebär detta att fokusera på:

• (4) god utbildning för alla

• (5) jämställdhet

• (8) anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

• (9) hållbar industri, innovationer och infrastruktur

• (12) hållbar konsumtion och produktion

• (13) bekämpa klimatförändringarna

Hållbarhet på Enfo

Text

Vi ser vikten av vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvariga i vårt dagliga arbete. Detta återspeglas i våra värderingar, policies och hur vi gör affärer.

Image

Image

Enfo's CR approach

Arcanys Learning Foundation

Utbildning

Text

Arcanys Early Learning Foundation på Filippinerna erbjuder kostnadsfria program för föräldrar i utsatta familjer och stöttar dem i att ge sina barn grundläggande kunskaper i matte och logik. Vi är stolta över att stötta Arcanys utbildningsarbete för en ljusare framtid.

Image

Image

Arcanys Early Learning Foundation

Årsredovisning 2019

Text

Läs mer om vår hållbarhetsrapportering (corporate responsibility) i vår årsredovisning.

Miljöpolicy

Text

Vi arbetar aktivt med att implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra vårt miljöledningssystem. De största bidragarna till Enfos miljöpåverkan är våra datacenter, andra lokaler och resor.

Code of Conduct

Text

Som ett IT-tjänsteföretag baseras vår verksamhet på förtroende. Vi möjliggör våra kunders datadrivna affärstransformation och strävar efter ett mer intelligent Norden. Vår framgång bygger på den tillit våra kunder och intressenter har till oss, och varje Enfoit bidrar till att bygga och upprätthålla det förtroendet.

Anti-Corruption Policy

Text

Syftet med Enfos Anti-Corruption Policy är att ge vägledning när det gäller korruption och intressekonflikter genom att tydliggöra oacceptabelt beteende för att förhindra och upptäcka korruption.