Skip to main content
It services Enfo
Thought leadership

Möt våra experter

Content sections

Text

Enfos experter bygger thought leadership

På Enfo drivs vi av att dela med oss av vår expertis och arbeta för en mer intelligent värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen.

Möt några av våra experter och läs om deras drivkrafter och insikter inom områden som transformation, data, molnteknik och multiplattformar (på engelska).

Minna Nousiainen, Enfo

Text

Minna Nousiainen

Minna Nousiainen har 20 års erfarenhet från olika roller och affärsenheter på Enfo, hela tiden med ett starkt intresse och fokus på slutanvändaren. Hon vill att IT ska bistå dess användare, inte tvärtom.

Andreas Stenlund, Enfo

Text

Andreas Stenlund

I rollen som CTO och tech lead inom integrationsområdet på Enfo, fokuserar Andreas Stenlund mycket på att blicka framåt, utveckla kunderbjudanden och skapa en effektiv samordning för att säkerställa att synergier skapas både för leveranser och för Enfos kunder.

Data_virtualisointi

Text

Mika Naatula

Mika Naatula är ett mjukvaruproffs med starkt entreprenörstänk och är CTO inom området informationshantering på Enfo. Enligt Mika bör vi hantera data som en värdefull strategisk tillgång.