Skip to main content
Enfo Ambassadors
Thought leadership

Möt våra experter

Content sections

Text

Enfos experter bygger thought leadership

På Enfo drivs vi av att dela med oss av vår expertis och arbeta för en mer intelligent värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen.

Möt några av våra experter och läs om deras drivkrafter och insikter inom områden som transformation, data, molnteknik och multiplattformar (på engelska).

Minna Nousiainen, Enfo

Text

Minna Nousiainen

Minna Nousiainen har 20 års erfarenhet från olika roller och affärsenheter på Enfo, hela tiden med ett starkt intresse och fokus på slutanvändaren. Hon vill att IT ska bistå dess användare, inte tvärtom.

Martin Rydman, Enfo

Text

Martin Rydman

Martin Rydman har arbetat på Enfo i 20 år. Han har varit inblandad i ett flertal olika projekt och bland annat arbetat med pre-sales och ledningsgruppsfrågor, men främst med integrationslösningar.

Jani Rusanen, Enfo

Text

Jani Rusanen

Jani Rusanen är Vice President inom området Solutions Architecture och har arbetat länge inom Enfos serviceverksamhet. Han älskar problemlösning och att skapa värde för Enfos kunder genom publika molnlösningar. 

Anna Bergendal, Enfo

Text

Anna Bergendal

Anna Bergendal har arbetat på Enfo i sju år, och har haft olika roller inom området Analytics. Hennes främsta intresse har alltid varit gränslandet mellan verksamhet och teknik. Anna är även mentor för kvinnor som vill börja arbeta med IT.

Data_virtualisointi

Text

Mika Naatula

Mika Naatula är ett mjukvaruproffs med starkt entreprenörstänk och är CTO inom området informationshantering på Enfo. Enligt Mika bör vi hantera data som en värdefull strategisk tillgång.

Andreas Stenlund, Enfo

Text

Andreas Stenlund

I rollen som CTO och tech lead inom integrationsområdet på Enfo, fokuserar Andreas Stenlund mycket på att blicka framåt, utveckla kunderbjudanden och skapa en effektiv samordning för att säkerställa att synergier skapas både för leveranser och för Enfos kunder.