Skip to main content
Nyheter

93 % av våra kunder skulle rekommendera Enfo – fortsatt hög kundnöjdhet

Sektioner

Enfo's customers recommend Enfo

Text

Enligt Enfos senaste kundundersökning skulle 93 % av våra kunder rekommendera Enfo. Kundernas nöjdhet motsvarade i genomsnitt 4,2 på en skala 1–5.

Enfos kundundersökning utförs två gånger per år. Syftet är att få mer information om hur kunderna upplever Enfos tjänster och experter. Den senaste undersökningen gjordes i maj 2022 där 120 kunder i Finland och Sverige deltog.

93 % av respondenterna uppger att de skulle vilja rekommendera Enfo till andra. Det är en ökning med 1% jämfört med den tidigare undersökningen som genomfördes i slutet av 2021. Den totala nöjdheten vad gäller Enfo som partner var 4,2 (skala 1-5), vilket är en ökning från 4,0 i den senaste undersökningen. Kunderna ser också Enfo som en ansvarsfull partner som stöttar dem i deras hållbara utveckling, vilket gav ett resultat på 4,1.

“Vi är mycket nöjda med att Enfo bibehåller en hög nivå av kundnöjdhet och även har kunnat förbättra sina redan höga resultat,” säger Sanna Mari Alppivuori, SVP Sales Finland.

“Kundnöjdhet är ett av våra viktiga fokusområden. Jag är mycket glad att våra kunder fortsatt uppskattar vårt samarbete och även Enfos tjänster och breda expertis. Vårt mål är att alltid bli bättre och genom att lyssna på kunderna säkerställer vi att vi har deras förtroende och ses som en ansvarsfull partner,” säger Robert Grafford, SVP Sales Sverige.
 

Vi håller vad vi lovar

Enfos kundlöfte är “Resultaten du vill ha, människorna du älskar att arbeta med”. Att löftet uppfylls bekräftas i kundundersökningen, där kunderna gav resultatet 4,6 på frågan om det är trevligt att arbeta med Enfoiter. Respondenterna tycker även att Enfo levererar enligt avtal – genomsnittsresultatet på den frågan var 4,2, en uppgång från 4,1 i den senaste undersökningen.

“Framgången är resultatet av ett enastående och dedikerat arbete från våra mycket kompetenta medarbetare. På frågan om vilka som är Enfos styrkor nämner kunderna vår expertis, vårt kundfokus och det smidiga samarbetet. De uppskattar även vår flexibilitet, lättrörlighet och lokala förankring, liksom vår kundkännedom och långa relationer. Undersökningen och svaren visar att vi uppfyller vårt löfte till kunderna,” avslutar Alppivuori.

Dela