Skip to main content
Debatt

Debattartikel: Dataslarv och bristande systemintegration delar in oss i a- och b-lag

Sektioner

Magnus Strömer, Enfo

Text

”Alla bolag är IT-bolag” är en sägning som i dag blivit närmast missvisande, om inte direkt felaktig. Sedan 50-talet har visserligen de allra flesta verksamheter genomgått våg efter våg av teknikskiften – och vi har fått se en skenande digitalisering över hela världen.

Men ett mer korrekt påstående vore att säga att alla bolag är informationsbolag. Oavsett om man är verksam inom dagligvaruhandeln, fordonsindustrin eller precis har grundat en startup med fokus på molnet så hanterar man data om sin tilltänkta kundbas i någon form.

Rädslan att hamna på efterkälken i denna tid av informationsbehov har fått organisationer att investera snabbt och mycket i nya tekniker. Vi tenderar att belöna risktagande och initiativförmåga, även i de fall där kostsamma investeringar spårar ur, eftersom det ses som viktigare egenskaper än försiktighet och återhållsamhet. 

Problemet med det tillvägagångssättet är att det håller på att dela in oss i ett a- och b-lag. På ena planhalvan har vi framgångsrika exempel där organisationer på riktigt tar vara på sina data och skapar mervärde både internt och externt. På den andra har vi organisationer som genom mindre lyckade investeringar inte klarat av resan lika bra.

Rädslan att hamna på efterkälken i denna tid av informationsbehov har fått organisationer att investera snabbt och mycket i nya tekniker.

Author

Magnus Strömer

Author's title

SVP, Head of Integration på Enfo

Text

Ett första steg för att inte förpassas till sidlinjen är att utgå från era kunders perspektiv. Fundera själv: vad är det som gör att din organisation köper produkter eller tjänster från ett specifikt företag? När pris och kvalitet upplevs som likvärdiga är det oftast kundupplevelsen som är den avgörande faktorn. Här är användningen av ”rätt typ av information vid rätt tidpunkt” en viktig pusselbit.

Att använda ett utifrån och in-perspektiv på den egna organisationen är främmande för många men likväl en nödvändighet för att förstå hur den uppfattas.
 

Så hur bör affären utvecklas med hjälp av den information och kunskap som kan utvinnas ur systemen? Några rekommendationer:

 

 • Kvalitativa data
  Datahantering handlar mycket sällan om att hitta snabba lösningar. Särskilt i dagens digitala klimat behöver vi bygga långsamt och sätta strukturen först för att få vetskap om vilka data som är relevanta och hur organisationen mest effektivt tar vara på dessa. Kvalitativa data är inte bara ett ovärderligt redskap internt, rätt använt leder det också till en bättre kundupplevelse.
   
 • Systemintegration
  Trenden att koppla ihop informationssystem och datakällor i verksamheten för att skapa förutsättningar för en tillförlitlig analys har pågått under ett antal år. Anledningen är enkel: det är inte tillräckligt att ha ett ERP-system, ett CRM-system, en webbplats och ett BI-verktyg. Avgörande är istället förmågan att se helheten, kombinera informationskällor och styra verksamheten mot de insikter som ger ett strategiskt övertag. 
   

 • Inget isolerat område för IT-avdelningen
  Genom kvalitativa data och en robust strategi för systemintegration skapar vi mervärde för slutkunden. På så sätt utgör informationstekniken ett draglok och stöttar med kraft, snabbhet och rörlighet. I slutändan är det en fråga som därmed bör involvera hela organisation, ända upp på ledningsnivå.

Det är först när vi kan förstå värdet som vi får möjlighet att göra skillnad. Och förståelse skapas inte genom att lägga resurser på implementationer som inte utgår från kundbehovet.

Att se på organisationen utifrån och arbeta effektivt med sina data bör därför vara en självklar grundbult i verksamhetens strategi.

Varför så många ändå väljer att skynda med implementering, eller i värsta fall hoppa över någon av ovanstående punkter, är bekymmersamt. Risken är överhängande att man fastnar i sin egen bubbla, använder data som inte är tillräckligt relevanta för slutkunden och därmed förpassas till det där b-laget vi alla vill undvika att hamna i.

 

Magnus Strömer
SVP, Head of Integration, Enfo
Linkedin

Debattartikeln publicerades på IT-finans.se den 16 juni 2021.

 

Dela