Skip to main content
Nyheter

Enfo hjälper Zero Waste Stockholm växa genom CRM-lösning anpassad för NGOs

Sektioner

Zero Waste Stockholm

Text

Att minska det ekologiska fotavtrycket och mängden avfall som samhället genererar är avgörande för att säkra en hållbar framtid. Zero Waste Stockholm är en NGO vars uppdrag är att inspirera människor att minimera deras mängd avfall. Med stöd från Enfo kommer organisationen nu kunna öka sin möjlighet till påverkan genom att automatisera och hantera donationer och givardata i stor skala med hjälp av Salesforce CRM-lösning.

Den globala icke-statliga organisationen Zero Waste arbetar för att inspirera människor att minska sina avfall och ekologiska fotavtryck. Organisationen ser avfallsmedvetenhet som det första steget i detta arbete och såg ett behov av ett strukturerat och automatiserat sätt att arbeta med sina partners, givare, medlemmar och volontärer för att maximera sin räckvidd. Särskilt stort var behovet av ett flexibelt CRM-verktyg för att kunna utveckla sin relation med målgruppen och öka kännedomen om Zero Waste.

För att stötta detta arbete initierade Enfo ett pro-bono-projekt med syfte att hjälpa Zero Waste Stockholm implementera den NGO-anpassade CRM-lösningen Salesforces Non-Profit Success Pack (NPSP). Med det nya verktyget kunde Zero Waste Stockholm automatisera sitt administrativa arbete och förbättra hanteringen av deras givardata för att i slutändan kunna samla in fler donationer.

”Vi uppskattar Enfos initiativ att implementera ett relationshanteringssystem som är en nyckel för att växa vår organisation och möjlighet att påverka. Vi kan nu ta nästa steg med ett system som kommer att ligga till grund för vår fortsatta tillväxt,” säger Vincent Lecoanet, styrelseledamot och del av projektgruppen på Zero Waste Stockholm.

Inom loppet av två månader kunde Zero Waste Stockholm använda den nya lösningen till fullo. Detta möjliggjordes eftersom alla användare hade varit inblandade från början och fått utbildning av Enfo. Den korta implementeringsperioden var särskilt värdefull då verktyget kunde börja användas inför julhelgen när antalet donationer vanligtvis ökar.

”Ett av Enfos kärnvärden är förtroende och vi vill bygga nära partnersamarbeten med våra kunder och långsiktiga relationer för att bygga ett bättre samhälle och en mer hållbar värld. Detta ligger också i linje med vårt fokus på ansvarsfull digital utveckling och företagande. Vi är därför glada över att stötta Zero Waste Stockholm i deras arbete för att minska det ekologiska fotavtrycket,” säger Tomi Koskinen, SVP Business Applications på Enfo.

”Genom att hantera donationer och givare i en strömlinjeformad CRM-lösning kommer de nu att kunna skala upp och stärka sin möjlighet till påverkan för en bättre framtid för oss alla,” fortsätter Tomi Koskinen.

Projektet går nu över till en supportfas där Enfo kommer att vara Zero Waste Stockholms Salesforce-administratör, så att hanteringen av donationer och kontakter fortsätter att fungera effektivt och bidrar till en ökad avfallsmedvetenhet i regionen.
 

Om Salesforce Non-Profit Success Pack

Salesforce CRM-lösning NPSP, Non-Profit Success Pack, byggdes för och tillsammans med ideella organisationer. Den levereras med out-of-the-box-funktioner och en datamodell som är skräddarsydd för ideella organisationer för att effektivisera deras arbete och därmed skapa större effekt. Läs mer om hur företag kan utveckla CRM-lösningar med Salesforce
 

För mer information vänligen kontakta:
Stina Thor, kommunikationsansvarig
Enfo
stina.thor@enfogroup.com

Vincent Lecoanet, styrelseledamot
Zero Waste Stockholm
0wastestockholm@gmail.com

 

Zero Waste Stockholm
Zero Waste Stockholm är en ideell förening som drivs till 100 procent av volontärer. Deras uppdrag är att inspirera stockholmare att minska deras ekologiska fotavtryck och mängden avfall de genererar. De ser avfallsmedvetenhet som ett första steg på hållbarhetsresan.
https://zerowastestockholm.org/sv

Enfo
Datadriven transformation​
Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag som möjliggör datadriven transformation för sina kunder. Vi stödjer våra kunder med olika plattformar, informationshantering och affärslösningar för att skapa intelligentare affärsverksamhet. Vi både utvecklar och driver digitala lösningar, och stödjer våra kunder i att lyckas med komplexitet. Vi är 900 nischade experter som jobbar för en intelligentare värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen.​
enfo.se

Låt oss hjälpa er att bidra till en bättre värld

Pro bono

Text

Har ni behov av en integration som stärker ert hållbarhetsarbete? Nu erbjuder vi en integrationslösning - utan kostnad - som stärker företagets hållbarhetsarbete.

Välkommen med er intresseanmälan senast 15 april.

Image

Modern workplace

Dela