Skip to main content
Nyhet

Enfo implementerar visselblåsartjänst

Sektioner

Analytics laptop Enfo

Text

För att säkerställa att eventuella överträdelser och andra fall av oegentligheter kan rapporteras och utredas effektivt har Enfo implementerat en visselblåsartjänst. Dessa händelser kan innefatta mutor eller korruption, annan olaglig verksamhet eller handlingar som bryter mot Enfos Code of Conduct. Tjänsten tillhandahålls av en extern part och krypteras för att säkerställa fullständig anonymitet.

Enfos visselblåsartjänst varken registrerar eller lagrar information som kan identifiera visselblåsaren via IP-adress eller andra källor. Det är också separerat från Enfos egna IT-system.

Enfos mission för sitt hållbarhetsarbete är att vara det självklara valet som arbetsgivare och leverantör genom ansvarsfull digital utveckling och verksamhet. Enfos Code of Conduct och Anti-Corruption Policy gäller alla anställda, partners och leverantörer i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Enfos policyer och värderingar.

Information om visselblåsartjänsten finns på Enfos webbplats.

Dela