Skip to main content
Artikel

Annons: Enfo om konkurrensfördelarna med att arbeta datadrivet

Sektioner

Johan Liljeström, Enfo

Text

Genom att förstå och förvalta sina data ökar man förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet.
– Organisationer som arbetar datadrivet får stora konkurrensfördelar genom att snabbare kunna anpassa sig i en föränderlig omvärld, säger Johan Liljeström på IT-tjänsteföretaget Enfo, med kontor i Göteborg.
 

Att arbeta datadrivet innebär att man tillgängliggör data för alla typer av beslut inom en verksamhet, där den sedan kan generera olika typer av värden.

Att en organisation blir datadriven öppnar även upp för helt nya affärsmöjligheter, där erbjudandet kan gå från att vara traditionella produkter till att erbjudas som tjänster. Konsumenternas behov förändras över tid och med dagens teknik kan vi tillhandahålla helt nya värden genom ett ökat fokus på målgruppsanpassad tjänstefiering hos företag.

– Allt handlar om att möta kundbehoven och det hade inte varit möjligt utan den kundinsikt som data ger, menar Johan Liljeström, chef för affärsområdet Applications and Data på Enfo.

Analytics laptop Enfo

Text

Data en stor fördel vid distansarbete

För två år sedan var det få som förutspådde den situation vi befinner oss i idag, där distansarbete blivit vardag för allt från tjänstemän till lärare. Ur ett medarbetarperspektiv har datadrivna företag klarat omställningen bättre; genom data kan man exempelvis lättare fånga upp hur personalen mår och därmed vara proaktiv.

Proaktiviteten är viktig även i andra avseenden – som att framtidssäkra och förbereda organisationen för oförutsedda händelser. Tillgänglig och rätt data blir ett verktyg för att förhålla sig till en omvärld som är skakig och föränderlig. Säkerheten är otroligt viktig, poängterar Johan Liljeström. Enfo har en bred katalog av tjänster, där IT-säkerheten ligger centralt i samtliga.

– Ju mer vi förstår av vad som händer på marknaden runtomkring oss, desto snabbare kan vi anpassa oss och förutse framtida hot, störningar eller möjligheter. Datadrivna organisationer har inte bara hanterat pandemin bättre, de har dessutom lyckats etablera mer flexibla och säkra processer och arbetssätt.
 

Jämlika processer vid rekrytering

Ett annat sätt att använda data är som underlag för mer jämlika processer inom rekrytering – där objektiva data leder oss ett steg bort från förutfattade meningar.

– Förutom rättviseaspekten är många bolag överens om att datadrivna rekryteringar är mer effektiva och leder till ökad mångfald vilket i sin tur brukar vara en framgångsfaktor i till exempel innovationsarbete, säger Johan Liljeström.

Till sist handlar övergången till att arbeta datadrivet om att bli smartare, i avseendet att man får underlag till insikt och analys – och att kunna ta insiktsdrivna beslut baserade på företagets data.

– Rätt användning av data ger organisationer möjligheten att växa inte bara linjärt, utan även exponentiellt, avslutar Johan Liljeström.

 

Artikeln publicerades som annons på Gp.se den 2 maj 2022.

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Robert Granfors, Enfo

Kontakt

Robert Granfors

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 70 509 3629

Dela