Skip to main content
Nyhet

Enfo säkerställer kapacitet i elnätet

Sektioner

Enfo och Vattenfall Eldistribution i samarbete – dataintegration säkerställer kapacitet i elnätet

Text

Det råder akut kapacitetsbrist i Sveriges elnät. Som ett steg för att tillfälligt möta behovet finns det europeiska forskningsprojektet CoordiNet och det regionala initiativet sthlmflex. IT-tjänstebolaget Enfo är en av leverantörerna som tagit fram en integrationslösning som möjliggör att information om aktuell elkapacitet hos nätbolag och andra leverantörer kan utbytas.

Efterfrågan på elnätskapacitet är stor i många delar av Sverige. Projekten CoordiNet och sthlmflex har som syfte att hitta lösningar på den kapacitetsbrist i elnätet som råder idag.

Genom CoordiNet kan lokal flexibilitet avropas till elnäten på Gotland, Uppsala, delar av Skåne och vid underhållsarbete på ledningar i norra Sverige. Syftet är att använda flexibilitet för att avlasta elnäten och möjliggöra fler nyanslutningar av elkonsumenter. Inom projektet används en digital marknadsplats för elnätskapacitet, där leverantörer kan sälja flexibilitet. Det innebär att de mot ersättning minskar sitt effektuttag eller ökar sin elproduktion under korta perioder.

En av grundpelarna är integration av IT-system från flera nätbolag och andra leverantörer. Enfo har implementerat IT-integrationer baserat på integrationsplattformen MuleSoft Anypoint CloudHub, och har satt upp API:er som används för att tillhandahålla korrekt informationsutbyte mellan systemen. Integrationerna har levererats som en tjänst, en så kallad Software as a Service-lösning. Fördelen med SaaS är att kunden inte behöver etablera, driva och förvalta sina underliggande IT-system, samt installera och förvalta apparna vilket sparar mycket tid.

Vanligtvis tar denna typ av projekt flera år att genomföra men ett smidigt arbetssätt gjorde det möjligt att integrera nio separata IT-system på ett fåtal månader, vilket var avgörande givet det akuta läget för elnätet i Uppsala och Stockholm.

Det framgångsrika arbetet med CoordiNet gjorde att Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio beslutade att bygga vidare på den framtagna lösningen i det gemensamma projektet sthlmflex för att hantera flaskhalsar i elnätet runt huvudstaden. För detta behövde på kort tid ytterligare tolv separata IT-system integreras, det vill säga totalt 21 olika system där Enfo även här stod för integrationslösningen för leverans av data.  

– För oss på Enfo är det viktigt att få vara delaktig i så samhällsbärande projekt som CoordiNet och sthlmflex då arbetet har en stor miljömässig och social påverkan. Genom vår expertis inom integrationsutveckling kan vi bidra till att Sverige skapar lokal flexibilitet i elnäten, vilket är avgörande för att elförsörjningen ska kunna säkras, säger Kristina Lid, integrationsansvarig för CoordiNet och sthlmflex på Enfo.

Bild: Vattenfall

 

För mer information, kontakta:
Stina Thor, kommunikationsansvarig
Enfo
Tel: 070-214 3324
E-post: stina.thor@enfogroup.com

 

Enfo
Datadriven transformation
Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag som möjliggör datadriven transformation för sina kunder. Vi stödjer våra kunder med olika plattformar, informationshantering och affärslösningar för att skapa intelligentare affärsverksamhet. Vi både utvecklar och driver digitala lösningar, och stödjer våra kunder i att lyckas med komplexitet. Vi är 900 nischade experter som jobbar för en intelligentare värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen.
enfo.se
 

Dela