Skip to main content

Bild

Image

default image 2
Nyheter

Enfo utvecklar cloud care-kompetens för SAP

Sektioner

Text

Enfo och Zuite Business Consulting, som Enfo är delägare i, likriktar sina erbjudanden kring SAP i molnet. Tillsammans med Zuites ägare utreder Enfo också möjligheten att fördjupa samarbetet mellan bolagen för att vara än bättre rustade att stödja kunder i att hantera, förädla, analysera och använda data.

”Förflyttningen mot molnet är massiv. Fyra av fem affärskritiska applikationer finns idag i datacenter. En av fem finns i molnet. Vår uppskattning är att förhållandet är så gott som det omvända inom fem år. Dessutom kommer själva hjärtat, d.v.s. företagens affärssystem (ERP), att tas till i molnet och här vill vi gå i bräschen för att möjliggöra våra kunders datadriva transformation. Bara i molnet kan man verkligen föra samman data i ekosystem för att skapa affärsvärde. Enfo lanserade sitt Cloud Care-koncept vid AWS-konferensen i maj och utvecklar som bäst molnverksamhet med samma goda servicenivå som Enfo har lång erfarenhet av vid datacenter”, säger Enfos vd Seppo Kuula.

”Marknaden för molnbaserade ERP-lösningar mognar snabbt och SAP är globalt störst på ERP. I tillägg till systemkunskap kring SAP tillför Zuite djup process- och affärskunskap. Vi ser stora möjligheter till samarbete inom integration och javakompetens för en utmärkt användarupplevelse och vi tror på att skala vår framgång i Sverige till övriga Norden”, säger Carl Östholm, vd för Zuite.

Dela