Skip to main content
Nyheter

Enfos expertis inom Microsoft Azure-analyslösningar får viktig utmärkelse

Sektioner

Text

Enfo har tilldelats utmärkelsen Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization, vilket baseras på företagets starka expertis inom Microsoft Azure-analyslösningar. Detta erkännande kan tilldelas ett företag som uppfyller Microsofts höga förväntningar inom områden som försäljningsvolymer, kvalificerad personal och framgångsrika kundprojekt. Enfo är ett av de första företag i Norden som får detta erkännande.

En avancerad specialiseringsnivå kan endast tilldelas Microsofts certifierade Gold Cloud Platform Competency-partners genom en extern revision. Företagen måste dessutom ha en omfattande och gedigen expertis inom säkra och högkvalitativa analyslösningar, samt kapacitet att stötta sina kunder i arbetet med att nyttja den fulla potentialen hos sina dataresurser med hjälp av dessa lösningar.

För Enfo är detta erkännande ett sätt att särskilja sig på marknaden och visa på sin expertis för kunderna. Enfo har mycket hög kapacitet att planera och leverera högkvalitativa analyslösningar baserade på Microsoft Azure-molnplattformsverktyg, som Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory och Azure Databricks.
 

Enfo visar sin kapacitet i kundprojekt

Analyslösningar förser kunderna med korrekta data som ett stöd i deras verksamhet, för att vägleda i deras operativa eller strategiska beslut eller automatisera styrningen av affärsprocesser.

För att tilldelas en avancerad specialiseringsnivå måste företaget kunna utforma analyslösningar och stötta kunderna att använda sådana lösningar enligt Microsofts höga kvalitetsstandarder. Detta måste kunna visas genom framgångsrika kundprojekt. Dessutom måste företaget ha den nivå av ACR (Azure Consumed Revenue) i Microsoft Azure-analyslösningar som krävs och man måste ha experter som är certifierade för att utforma och leverera sådana lösningar.

Enfo lyfte fram tre informationshanteringsprojekt från Finland och ett från Sverige som underlag för bedömningen. Bedömningen samordnades av Mika Naatula, CTO inom Enfos affärsenhet Information Management. Ett team bestående av åtta experter bidrog med sin expertis i dessa projekt.

”Vi godkändes i den omfattande och noggranna revisionen och levde upp till Microsofts höga kvalitetsnivå. Detta är en garanti för att våra experter kan använda de senaste data- och analyslösningarna inom Azure på bästa möjliga sätt i arbetet med att bygga lösningar för våra kunder. Detta skapar värde för våra kunder genom att ytterligare stärka arbetets kvalitet och produktivitet”, säger Naatula.

”Partners som når nivån Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization har visat prov på att stötta sina kunder med hög kvalitet och stor erfarenhet under deras digitaliseringsresor och analysprojekt. Enfo är en av våra första partners i Sverige som nått den här nivån och är en inspiration inom detta expertområde,” säger Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef för moln och AI på Microsoft Sverige.

Dela