Skip to main content

Bild

Image

default image 4
Nyheter

Så ska nya stjärnskottet från AWS göra Enfo till en av Nordens ledande leverantörer av molntjänster

Sektioner

Text

Peter Lämber behöver inte skämmas över sitt cv. Han anställdes tidigt inför Amazons Web Services etablering i Sverige och Norden som Head of Channel and Alliances. I början av mars klev han in i sin nya roll som Senior Vice President hos oss på Enfo med uppdraget att tillsammans med sina kolleger göra Enfo till en av de ledande aktörerna inom molntjänster.

”Vi kommer att arbeta med att vidareutveckla det molnerbjudande som redan finns och utöka det så att det omfattar hela Enfo – både från ett leverans-, support-, marknads- och säljperspektiv. Satsningen på molntekniken ligger helt rätt i linjen med att göra Enfo till en av Nordens ledande leverantörer av molntjänster”, säger Peter Lämber.

Tillväxten på molntjänster kommer att vara enorm de närmaste tre åren. Idag skrapar vi bara på ytan. 

”Cloud IT spend i Sverige var strax under 3 % förra året. 2020 räknar man med att det kommer vara uppe i cirka 30 %. Detta gör att satsningen på molnbaserade tjänster är en av de absolut viktigaste strategiska frågorna för ett IT-bolag idag”, säger Peter.

Företag vill idag vara effektiva och agila i sin datahantering. De vill inte längre låsa in sig med leverantörer och binda sig till ett avtal som försämrar deras möjlighet till skalbarhet och innovation. De vill snarare öka innovationstakten – hela tiden. Företagen är också i stort behov av vägledning. De vill veta allt från hur de startar och kostnadsoptimerar till hur det påverkar deras organisation i stort.  

“Det som jag måste lägga energi på just nu är att skapa en djup och grundmurad förståelse för vilka specifika behov som finns hos Enfos befintliga kunder. Jag vill inte att kunderna ska uppfatta Enfo som ett smörgåsbord, utan istället som ett företag med en rad specialistområden, där molnerbjudandet blir viktigt. Att göra molnerbjudandet tydligare är helt avgörande för att bli den ledande molnleverantören i Norden”, menar Peter.

”En utmaning är att knyta ihop sälj, marknad och leverans. Att jobba väldigt nära våra leverantörer och bygga relationer så att alla förstår Enfos erbjudande och kompetens när det gäller molnet. Att deras säljare vet att de kan vända sig till Enfo när det gäller att hjälpa kunder i deras digitala transformation.”

”Om Microsoft, IBM, Google och Amazon lättare förstår vilka områden vi är specialister inom kommer de att involvera oss i fler uppdrag. Samtidigt som vi bygger upp tryggheten hos våra partners och agerar som en virtuell organisation”, säger Peter.

”Det vi har framför oss är en gigantisk transformering för alla bolag”, avslutar Peter Lämber.

Dela