Skip to main content

Bild

Image

default image 4
Nyheter

Saker vi gör med hjärtat

Sektioner

Text

På den kenyanska landsbygden, där fattigdomen fortfarande är utbredd och många lever av enkelt jordbruk verkar From One To Another (FOTA), vars mission är ”Varje flickas rätt till utbildning”. Att ge flickor utbildning anses bland många som slöseri, eftersom de förväntas giftas bort och inte behöver en gymnasieutbildning för att ta hand om ett hem. Dessutom är familjerna stora och om det finns pengar till skolavgifter prioriteras pojkarna först.

2017 gick Enfo in som partner till FOTA. Vi träffar Enfos Kristina Lid, just hemkommen från Kenya där hon tillsammans med fyra av FOTA’s medarbetare spenderade en vecka med projekt Nikumbuke och kvinnocentret i Lunga-Lunga.

"För min del handlade det främst om att stötta och utbilda läraren i datorskolan på centret. Deltagare i datorskolan är främst elever som har slutfört gymnasiet och planerar att studera vidare på universitetet. Det är problematiskt att man i gymnasiet inte får utbildning i datorkunskap, men att kunskapen behövs på universitetet. Att Enfo med sitt sponsorskap täcker driftskostnader och lärarlönen möjliggör för datorskolan att dra in pengar till centrets arbete."

The circle of education

Project Nikumbuke har sitt säte i Lunga-Lunga i sydöstra Kenya och drivs av centrets ledare Bendettah Thomas Muthina.  Project Nikumbuke har bedrivit utbildnings- och hälsoverksamhet sedan starten 2008. FOTA samarbetar sedan 2012 med Nikumbuke för att stärka kvinnans ställning i Kenya och Nikumbuke betyder passande "glöm mig inte" på Swahili.

En del i projektet är att ge mammor förutsättningar för att kunna ge stöd till sina döttrar. Stöd i form av gymnasieutbildning så att flickorna sedan ska kunna ge tillbaka till sina familjer och samhällen. FOTA ger flickor i gymnasiet stipendier som täcker delar av skolavgifterna, förutsatt att familjen bidrar med resterande del. Konceptet som FOTA och Nikumbuke arbetar med kallas ”The circle of education” och bygger på att man genom att bidra till mammors utbildning även säkerställer döttrarnas utbildning. Det innebär i sin tur att döttrarna senare kan stötta sina familjer och samhällen och därigenom är cirkeln sluten.

Förberedelser innan resan

Som projektledare för Enfos Integration Days som genomfördes bara en vecka innan resan till Kenya hade Kristina bråda tider innan avresan. Men en del insamling och inköp hanns ändå med och Kristina anlände med en resväska fullproppad med hygienartiklar, tandborstar, lysvästar och begagnade mobiltelefoner från kollegorna på Enfo.  

"Jag ringde till Bendettah dagarna innan avresan och undrade vad hon önskade att vi skulle ta med från Sverige. Hon svarade strömadaptrar och datorer. Något som känns ganska centralt på en datorskola kan man tycka, men på centret fanns 1-2 datorer som man då fick dela på flera elever. FOTA kunde bidra med datorer, men de var inte precis nya och det var en utmaning att få dem att fungera med de förutsättningar som fanns på centret."

Väl på Plats

På plats på centret i Lunga-Lunga var Kristinas främsta uppgift att skriva kursmaterial för Officepaketet och stötta datorläraren i undervisningsteknik och metoder. Förberedelserna med att ta fram rätt kursmaterial började redan hemma i Sverige.

"Jag tog kontakt med ABF och träffade Anders Lindberg som är datorlärare för pensionärer! Han delade med sig av utbildningsmaterial och tips kring hur han undervisar datorkunskap för Svenska pensionärer, som jag i min tur kunde använda för studenterna på centret i Kenya."

På plats fanns en projektor som läraren tidigare inte fått lov att använda, berättar Kristina. Den tog vi fram och jag lärde honom hur den fungerade. Då blev det lättare att gå igenom teorin i de olika datorprogrammen för eleverna.

Lärdomar från resan

"Man slås av glädjen för det lilla i livet. Det finns så otroligt lite, men det finns så mycket glädje och tacksamhet. Man förstår att vi i Sverige inte har det bättre bara för att vi har mer."

Under den korta tiden Kristina och medlemmarna från FOTA spenderade i Lunga- Lunga fick de mycket uträttat. Kristina spenderade mesta tiden i centret tillsammans med lärare och studenter. De andra som deltog besökte andra byar som är del i projektet Nikumbuke. Men det är inte alltid lätt att arbeta med teknik i miljöer med så begränsade resurser.

"Jag kände mig otillräcklig ofta. Det är frustrerande när inget funkar, ibland fanns det ingen ström eller internet och då blir det inte så bra som jag vill och kan. Samtidigt som jag förstår att det lilla jag bidrog med gav mottagarna så otroligt mycket. Det är en konstig känsla", säger Kristina.  

”Det finns så mycket kvar att göra på plats och jag hade kunnat stanna kvar och göra mer!”

När Kristina lämnade centret hade en relation till medlemmarna av centret etablerats på ett djupare plan och det finns idag möjlighet för personalen att kontakta Enfo vid problem eller frågor. Men det kan vara svårt att hjälpa på distans. Saker som var lätta för Kristina att förstå sig på och fixa kan vara svåra för personalen på centret. Till exempel så installerades en mobil router så att centret skulle ha fungerande internet.

"Den gick sönder innan vi skulle åka hem och vi hann inte laga den. För mig hade det gått att fixa, men för de som var kvar var det en mycket större utmaning. Jag hade gärna stannat kvar och löst det, men de andra hade redan hoppat in i bussen", skrattar Kristina.

Kristina ser hoppfullt på Enfos framtida samarbete med FOTA och arbetet med Nikumbukes center och hoppas på en datorsponsor som kan bidra med nya datorer som Enfo kan installera i centret. Hon säger att hon gärna åker tillbaka till Kenya och bidrar med mer till centret i Lunga-Lunga, men att hon vill dela upplevelsen med sin familj nästa gång.

"Nästa resa kommer någon annan från Enfo att få åka på. Det är ett privilegium att få bidra på det här viset och något som så många som möjligt ska få uppleva. Det känns fint att Enfo har valt att sponsra en sådan viktig sak där vi verkligen kan bidra och göra skillnad. Då är det viktigt att vi skapar utrymme för delaktighet för alla på Enfo som vill vara med och bidra. Vi gör en otroligt stor skillnad. Vad dessa center ger till samhället, det spelar roll."
 

Dela