Skip to main content
Artikel

Skalbar Master Data Management ger kontroll över affärskritiska data

Sektioner

Digital solutions laptop Enfo

Text

Alla organisationer är i behov av data om sina användare, produkter och kunder. För att hänga med i utvecklingen, eller för att rentav leda den, behöver företag idag också klara av att möta sina intressenters informationsbehov. Data är en hårdvaluta som innebär värdefulla fördelar om den nyttjas på rätt sätt. It-tjänsteföretaget Enfo erbjuder en världsledande och kostnadseffektiv Master Data Management-lösning som hjälper företag att ta kontroll över affärskritiska data.

För att skapa en framtidssäker affärsstrategi och ta nästa affärsbeslut behöver företag tillgång till relevanta data. Masterdatahantering, eller Master Data Management (MDM), möjliggör för organisationer att skapa struktur och styrning över sina data och omvandla det till konkurrensfördelar.

”MDM ger företag pålitlig tillgång till information om till exempel produkter, leverantörer, anställda eller anläggningar. Masterdata innehåller en enorm potential för ett företags framtida affärsutveckling, säger Björn Arkenfall,” affärsområdeschef på Enfo. ”Masterdata utgör grunden för att exempelvis uppdatera en produkt, utöka en beställning, optimera en hemsida eller följa upp en leverans. Helt enkelt det som krävs för att accelerera en produkt- eller tjänsteutveckling, skapa långsiktiga kundrelationer och leverera en god helhetsupplevelse för användaren.”

Image

Björn Arkenfall, Enfo

Vi ser redan nu att de företag som effektivt hanterar sina data kommer ha en konkurrensfördel på marknaden, medan de som förbiser utvecklingen av MDM kommer få det svårt att klara sig.

Author

Björn Arkenfall

Author's title

affärsområdeschef på Enfo

Text

”Tidigare har det funnits viss tveksamhet att hantera data genom MDM,” säger Martin Rydman, Business Excellence Lead på Enfo. ”Tekniken har varit dyr och projekten har sträckt sig över väldigt lång tid innan man kunnat påvisa något värde. Genom vårt strategiska partnerskap med en världsledande teknikleverantör och med agila metoder kan vi erbjuda ett kostnadseffektivt sätt att snabbt nå delmål och bevisa värdet av MDM,” fortsätter Martin.

Enfos partnerskap med en ledande teknikleverantör möjliggör också en stegvis betalmodell, som växer med lösningens omfattning. På detta sätt kan företag undgå en högre initial investeringskostnad i exempelvis programvara.

”I och med att vår lösning är skalbar kan företag implementera och dra fördelar av MDM med omedelbar verkan. Vi hjälper till att identifiera de områden där organisationen snabbt kan få ut de mest gynnsamma effekterna,” säger Martin Rydman. "Med över 20 års erfarenhet inom data management och med hjälp av agila arbetsmetoder erbjuder vi en metodik som säkerställer att företagets MDM-resa blir framgångsrik."

 

Artikeln publicerades som annons i Ny Tekniks bilaga Morgondagens industrier, april 2021.

 

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Björn Arkenfall

Kontakt

Björn Arkenfall

Område

Applications & Data

Telefon

+46 774 404 400

Dela