Skip to main content
Annons

Artikel: Tillväxt i lågkonjunktur

Sektioner

Magnus Peterson och Gustaf Ridderstolpe, Enfo

Text

Det skakiga världsläget utmanar såväl innovation som tillväxt och företag i expansion är extra utsatta då investeringar behöver göras även i lågkonjunktur. Med affärsmodellen blended delivery kan de fortsätta att innovera och behålla sin kapacitet. – Modellen bygger på ett lokalt innovationsarbete med förlängt team utomlands där vi tillsammans utgör en skalbar lösning som är effektiv såväl tidsmässigt som ekonomiskt.
 

I tider av ekonomisk osäkerhet behöver många företag minska sina investeringar i IT-projekt, vilket ofta bidrar till stagnation både vad gäller innovation och tillväxt. IT-tjänsteföretaget Enfo har ett erbjudande där bolag får stöttning i att klara sig igenom en tuff ekonomisk tid, med utgångspunkt i affärs- och leveransmodellen blended delivery. 

Det innebär att Enfo med sin expertis i Sverige och utomlands kan skräddarsy ett team som passar kundens specifika behov. Den stora skillnaden från traditionella och mer transaktionella offshore-lösningar är att våra partnerskap utomlands är en förlängning av Enfo.

– Vi ser våra partners och deras anställda som en del av vår egen organisation vilket bland annat innebär att de är med i våra gemensamma sammankomster, gillen och återkommande medarbetarundersökningar. Det är i princip som att de är anställda av Enfo, säger Magnus Peterson, VP inom affärsenheten CODE på Enfo.
 

Bibehållen kapacitet till lägre kostnad

I praktiken kan blended delivery-modellen resultera i en bibehållen innovationstakt och leveransförmåga trots en vikande konjunktur och det finns även ekonomiska fördelar.

– Genom att ta resurser från Sverige och samarbetspartners i andra länder kan våra kunder behålla sin kapacitet till en lägre kostnad. I detta partnernätverk kan vi dessutom få fram den unika kompetens som efterfrågas, förklarar Magnus Peterson, som har arbetat med blended delivery som leveransmodell i snart tio år.
 

Förutsättningar för snabbstartade projekt

Affärsmodellen är applicerbar på olika typer av uppdrag – stora som små – och även för bolag av olika storlekar. Blended delivery-modellen passar extra bra för bolag som står inför tuffa prioriteringar för att kunna verka i en lågkonjunktur.

– En viktig aspekt är att vi ser till att en engagerad person från Enfo finns till hands för att hjälpa till vid varje steg på vägen.

– Genom våra långa partnerskap ges de bästa förutsättningarna för att snabbt sätta i gång projekt – sådant som annars kan ta lång tid att starta, säger Gustaf Ridderstolpe, Business Manager inom affärsenheten CODE på Enfo.
 

Ett kontinuerligt utbyte

Många företag som använt sig av offshore-leveranser vet att det, som i alla arbetssätt, kan uppstå utmaningar. Baserat på de erfarenheterna har det varit viktigt för Enfo och dess kunder att utveckla arbetsmetoder för att hantera de fallgropar som förknippas med en sådan modell.

– Med våra förlängda team kan vi bland annat dra nytta av olika tidzoner; det ger oss till exempel möjlighet att driva projekt 24/7 då test och utveckling kan arbeta överlappande, avslutar Gustaf Ridderstolpe.

 

Artikeln publicerades som annons på di.se/digital den 2 november 2022.

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Jarmo Hotti, Enfo

Kontakt

Jarmo Hotti

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 (0)76-608 0455

Dela