Skip to main content
Nyhet

Våra kunder rekommenderar oss

Sektioner

Enfo's customers recommend Enfo

Text

I maj genomförde Enfo en kundundersökning där 158 kunder i Finland och Sverige deltog. Enfo utför undersökningen två gånger per år, och vi är stolta över att se att andelen kunder som vill rekommendera Enfo är fortsatt hög. Bland de personer som medverkade i undersökningen är 96 % villiga att rekommendera Enfo till andra.

Vid frågan om det är trevligt att arbeta med Enfos medarbetare är resultatet 4,7 på en skala 1-5. Detta är en ökning jämfört med den föregående undersökningen där resultatet var 4,6.

”Vi är mycket glada över resultatet och den återkoppling vi fått från våra kunder. Att vi har kunnat upprätthålla en hög kundnöjdhet med tanke på coronapandemin är särskilt glädjande. Det har varit en utmanande tid på många sätt för oss alla,” säger Sanna Mari Alppivuori, SVP Sales Finland.

Resultatet blev 4,0 för frågan kring hur nöjda kunderna var med Enfo som en ansvarsfull partner som stödjer deras hållbara utveckling digitalt, socialt, miljömässigt eller ekonomiskt – en fråga som ingick i undersökningen för första gången. Att Enfo är en pålitlig partner framhölls också flera gånger i de öppna kommentarerna där kunderna värderade hur Enfo levererar det som har utlovats (4,3 på en skala 1-5).

”Att stötta våra kunder i deras hållbara utveckling genom ansvarsfull digital utveckling och verksamhet är mycket viktigt för oss. Vi gör detta genom att skapa hållbara och ansvarsfulla affärskritiska lösningar i en hybrid plattformsmiljö. Förtroende utgör kärnan i att vara en ansvarsfull partner och jag är mycket glad att våra kunder uppskattar våra leveranser där förtroendet alltid är av största vikt,” säger Robert Grafford, SVP Sales Sweden.

Vid frågan om hur nöjda våra kunder är totalt sett med Enfo som partner är resultatet 4,2 på en skala 1-5. Bland Enfos styrkor lyfts exempelvis kundfokus, service, våra medarbetare, engagemang och mångsidighet. De värdesätter också ett gott, pålitligt och smidigt samarbete tillsammans med Enfo.

”Vi är tacksamma för det fortsatta förtroende som våra kunder visar oss och att de sätter värde på en lång relation med Enfo. Även om vi är mycket nöjda med undersökningens resultat, så kommer vi fortsätta utvecklas för att överträffa våra kunders förväntningar. Jag vill tacka våra hängivna och mycket kompetenta Enfoiter som möjliggjort en nära och givande relation med våra kunder,” avslutar Sanna Mari Alppivuori.

 

För mer information kontakta:

Robert Grafford, Senior Vice President, Sales Sweden
Enfo
Tel +46 733 165 942
E-post robert.grafford@enfo.se

Sanna Mari Alppivuori, Senior Vice President, Sales Finland
Enfo
Tel +358 50 444 6995
E-post sannamari.alppivuori@enfo.fi

Dela