Skip to main content
Pressmeddelande

Enfo köper Framsteg AB – blir en av de största inom BI

Enfo Sweden köper Framsteg AB och blir därmed ett av Sveriges ledande bolag inom business intelligence samt blir marknadsledande inom Service and Asset Management. Förvärvet ingår i Enfos strategi att ta hand om it-stöd och it-lösningar för att hjälpa kunderna fokusera på sin kärnverksamhet.

Enfo Swedens dotterbolag Enfo Pointer är idag bland landets ledande konsultföretag inom business intelligence och beslutsstöd. Genom förvärvet av Framsteg stärks verksamheten ytterligare. Målet är att bli nummer ett i Sverige. Genom det nybildade affärsområdet Enfo Framsteg skapas en ledande position inom Service and Asset Management (underhållssystem).

- Vi ser stora möjligheter till samverkan mellan de båda bolagen. Framstegs specialistkompetens inom QlikView tillsammans med Enfos djupa kunskap inom Data Warehouse och beslutsstöd, ger en resursstark och komplett organisation inom business intelligence som kan erbjuda kunden ett helhetsåtagande. Framstegs expertis inom IBM Maximo, som är det ledande systemstödet för service- och underhållsverksamhet, gör att vi med Enfo Framsteg även kan erbjuda helt nya tjänster för systemunderhåll. Det passar väl in i Enfos strategi att hjälpa kunden att fokusera på sin kärnverksamhet, säger Lars Aabol, VD Enfo Sweden.

- Business intelligence är ett strategiskt mycket intressant område. Tillsammans med Framsteg kommer vi att kunna ge våra kunder ett mer komplett erbjudande, inklusive bredare och djupare tjänster för applikationsförvaltning. Vi stärker nu vår roll som leverantörsoberoende it-konsult som kan erbjuda helhetslösningar inom business intelligence, säger Åsa Landén Ericsson, VD Enfo Pointer.

Framsteg har under de senaste två åren blivit vald till årets partner för QlikView i Sverige och utnämnda som största partner för IBM Maximo i norden. Företaget har idag ca 50 medarbetare som alla stannar i bolaget.

- Vi ser mycket positivt på samgåendet eftersom Enfos och vår portfölj kompletterar varandra på ett alldeles utmärkt sätt. Det kommer att möjliggöra vidareutveckling av vår strategi Hela vägen till värdeTM och att vara det mest attraktiva konsultbolaget inom Service & Asset Management.  Enfo Framsteg skapar större möjligheter till personlig utveckling för många av våra anställda och givetvis för våra kunder, säger Mats Eliasson, VD Framsteg.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Aabol, VD, Enfo Sweden AB, tel: 073-684 03 80, lars.aabol@enfo.se

Åsa Landén Ericsson, VD Enfo Pointer, tel: 073-625 60 70, asa.landen@enfo.se

Mats Eliasson, VD, Framsteg, tel: 0703-77 90 90, mats.eliasson@framsteg.com

Bild kan hämtas på: 

http://finland.sites.enfo.se/files/2014/08/Lars-Aabol-Åsa-Landén-Ericss…-©Enfo.jpg

Om Framsteg

Framsteg AB är ett konsultföretag som hjälper kunder att snabbt nå sina verksamhetsmål samt att få ut maximalt värde och nytta av sina investeringar. Framsteg är unik som leverantör med kombinerad verksamhetskompetens samt vår djupa expertis kring användandet av beslutsstöd och systemstöd för service- och underhållsverksamheter. 
 
Framsteg har sedan starten år 2000 hjälpt över 200 företag att fatta bättre och snabbare beslut tack vare mer välgrundade beslutsunderlag. Under årens lopp har vi levererat drygt 800 projekt. Vi ser till att data och information omvandlas till användbar kunskap som ger företaget konkurrensfördelar. Därav vår slogan ”Framsteg – för bättre beslut”. Framsteg är partner till Qlik och IBM, och vi har implementerat produkterna QlikView och Maximo Asset Management till företag främst inom bank & finans, service & industri samt offentlig sektor. Exempel på referenskunder är Coor Service Management, GKN Driveline, Handelsbanken, Nexans, Sveriges Kommuner & Landsting, Swedbank och Åklagarmyndigheten.
Framsteg består av drygt 50 talangfulla och motiverade medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg samt finns representerade i Danmark. Framsteg omsätter 66 miljoner kronor. www.framsteg.com

Dela