Skip to main content
Pressmeddelande

Länsstyrelsen väljer Enfo Zipper zervicepoint som ny serviceportal

Länsstyrelsernas IT-enhet har upphandlat en ny serviceportal för effektivisering av IT-beställningar genom självbetjäning för sin verksamhet.

Upphandlingen har hanterats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är värdlänsstyrelse för IT-verksamheten för alla Sveriges länsstyrelser. Serviceportalen kommer primärt att användas för flera tusen medarbetare. Det förväntade resultatet är en effektivisering i beställningsprocessen med bättre översikt av erbjudna IT-tjänster, högre kundnöjdhet, lägre kostnader och högre grad automatiserat arbetsflöde.

Vinnare i upphandlingen blev självbetjäningsportalen ZervicePoint och den sammantagna bedömningen var att portalen är ett modernt system som kan anpassas i det oändliga med en hög nivå av användarvänlighet. Fullt utbyggt kommer systemet att kunna serva cirka 6500 användare. Beställningsautomatisering kommer ske genom systemintegration via Agresso, Microsoft System Center familjen, Active Directory samt i framtiden även Visma Proceedo.

Avtalet är skrivet på tre år med möjlighet till förlängning samt med en timbank för att skräddarsy och anpassa tjänsterna inom självbetjäning.

”Med ZervicePoint som idag körs av ett 50-tal större kunder, så skapar IT-avdelningen ett skyltfönster mot verksamheten med sina tjänster, något som många företag och organisationer totalt saknar”, säger Jerker Lund, ansvarig säljare på Enfo Zipper.

”Med de nya serviceportalen så förväntar vi oss betydande förbättringar både med avseende på kvalité och användarvänlighet men också en betydligt minskad administrativ arbetsbelastning för våra medarbetare”, berättar Ulf Svensson, Funktionschef Användarstöd på Länsstyrelsernas IT-enhet.

Länsstyrelsen har upphandlat ZervicePoint via ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster 2010, där Cybercom Group AB (publ) är avtalspart och erbjuder Enfos produkter.

För mer information kontakta:

Jerker Lund, Säljansvarig, Enfo Zipper, 0736-84 08 71, jerker.lund@enfo.se

Michael Lindblad, Key Account Manager, Cybercom Sweden AB, 031 744 80 00, michael.lindblad@cybercom.com

Ulf Svensson, Funktionschef Användarstöd, Länsstyrelsernas IT-enhet, 010-224 56 41, ulf.svensson@lansstyrelsen.se

Dela