Skip to main content
Pressmeddelande

Samuli Savo blir ansvarig för affärsområdet IT-tjänster och outsourcing

Samuli Savo (f. 1975 M.Sc) har blivit utsedd till att bli ny ansvarig för Enfo-koncernens affärsområde IT-tjänster och outsourcing från den 1 augusti 2015.

Samuli Savo kommer närmast från konsultföretaget Gartner och ansvarar i fortsättningen för Enfos affärsområde IT-tjänster och outsourcing. Affärsområdet vilket är koncernens största, har nästan 400 IT-konsulter på fyra platser i Finland och Sverige.

”Samuli är ett utmärkt tillskott i Enfos ledningsgrupp. Han har gedigen erfarenhet av att utveckla affärsområdet IT-tjänster och av ledarskap i ett internationellt företagsklimat. Tack vare sitt senaste uppdrag har han även en mycket bra uppfattning om hur Enfo på bästa sätt ska hjälpa sina kunder i den pågående övergången mot digitalisering. Exempel på det är de nya affärsmöjligheterna med molntjänster, analyser och Internet of Things”, berättar Enfo-koncernens CEO Arto Herranen.

Samuli Savo beskriver komplexiteten företagen står inför ”Å ena sidan har IT allt mer blivit en central drivkraft för företagens affärsverksamhet. Å andra sidan måste företagen ständigt hitta rätt balans mellan att underhålla den aktuella IT-miljön och att investera i nya möjligheter. Särskilt de medelstora företagen befinner sig i ett tufft läge. Den IT-miljö som har växt fram med åren är ofta komplicerad, men organisationen har oftast inte särskilt omfattande egna IT-utvecklingsresurser. Dessutom är de flesta IT-serviceleverantörerna främst intresserade av att hjälpa stora företag.

Därför tror jag att Enfo kan uppnå en betydande tillväxt i de nordiska länderna genom att hjälpa de medelstora kunderna. Vi bistår kunderna med att hantera balansen för IT-utveckling genom att göra det lättare att ta fasta på nya möjligheter”, avslutar Savo.

Osmo Wilska, som tidigare innehaft befattningen ansvarar numera för Enfos affärsområde outsourcingtjänster för finansiella processer.

Ytterligare uppgifter:

Arto Herranen, CEO, tfn +358 44 719 3000

Samuli Savo, EVP IT Outsourcing Services (från den 1 augusti 2015), tfn +358 50 387 0331

Kontaktperson för mer information:

Anna-Karin Evegård, Marketing Manager, Enfo Sweden

Tel: +46 708 807 543

anna-karin.evegard@enfo.se

Dela