Skip to main content
Pressmeddelande

SKL använder Qlik sense för att visualisera medborgarinformation

Stockholm Qlik® (NASDAQ: QLIK), det ledandet bolaget inom data discovery, meddelar i dag att Sveriges kommuner och Landsting väljer Qlik Sense för att hjälpa medborgare att exempelvis jämföra stora mängder information om lokala skolor och äldreomsorg.

Enfo Pointers kund, Sveriges kommuner och Landsting, väljer Qlik Sense för en applikation innehållandes medborgarinformation. SKL arbetar kontinuerligt med att förenkla för medborgare att kunna jämföra information. I SKLs kontinuerliga förbättringsarbete ingår att arbeta för större öppenhet och transparens för att vidareutveckla välfärden. Tillsammans med Enfo Pointer kommer SKL att implementera Qlik Sense för att hjälpa medborgare att jämföra, förstå och utvärdera olika typer av samhällsinformation för att de enklare ska kunna ta viktiga beslut. Informationen kommer att samlas i en central applikation och visualiseras via engagerande tabeller och grafer.

- För medborgare är det en demokratifråga att kunna förstå den data som finns samlat om bland annat skolan, vården och omsorgen, säger Jörgen Sandström, chef för IT-sektionen på avdelningen för Digitalisering på SKL.

Med Qlik Senses ”drag & drop”-funktioner kan användarna skapa applikationer, som snabbt ger det visuella informationsunderlag eller lättolkade presentationer. Användarna kan enkelt hitta nya samband eftersom de inte är begränsade av att följa förutbestämda vägar. Med den smarta sökfunktionen kan användarna till exempel skriva in sökord eller siffror och enkelt påbörja sin analys av stora datamängder.

- Qlik Sense självservice-funktion hjälper SKL att utöka fördelarna med analys till medborgarna. Vår vision för Qlik Sense bygger på att ännu fler i samhället ska kunna ha möjlighet att utforska data och få meningsfulla insikter för att kunna fatta faktabaserade beslut, säger Johan Salenstedt, VP Nordic Sales & MD på Qlik.

Om SKL

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. SKLs uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet.

Läs mer om SKL

Dela