Skip to main content
Pressmeddelande

Enfo förvärvar Next improvement och förstärker erbjudandet mot service -och industriföretag

Enfo förvärvar det svenska företaget Next Improvement som ett led i koncernens ambition om att bli den starkaste spelaren på den nordiska marknaden inom området Service and Asset Management. Next Improvement verkar som en helhetsleverantör mot företag som vill effektivisera, kostnadsreducera eller kvalitetssäkra sin verksamhet. Kunderna finns framförallt inom nordisk industri med både mindre bolag som större koncerner.

Enfo förvärvar det svenska företaget Next Improvement som ett led i koncernens ambition om att bli den starkaste spelaren på den nordiska marknaden inom området Service and Asset Management. Next Improvement verkar som en helhetsleverantör mot företag som vill effektivisera, kostnadsreducera eller kvalitetssäkra sin verksamhet. Kunderna finns framförallt inom nordisk industri med både mindre bolag som större koncerner.

”Det som är framträdande för Next Improvement är deras djupa verksamhetskunskap inom domänen. En kompetens som vi ser är högt eftertraktad på marknaden och som kompletterar vår kompetensbas idag”, säger Henrik Nyström, Senior Vice President, Service and Asset Management, Enfo.

Next Improvements produktportfölj med underhållssystemet Rejus och andra kompletterande partnerlösningar för produktion stärker upp och kompletterar Enfos befintliga produkterbjudande.

”Vårt koncept Hela vägen till värdeTM har hjälpt många företag att utveckla sin verksamhet genom att använda systemstöd och verksamhetsprocesser i harmoni. Det är framförallt inom de verksamhetsmässiga delarna vi ser att vi har snabbast tillväxt. Här kommer Next Improvement att bli en naturlig byggsten i vår resa att bli marknadsledande i norden inom service & asset management”, fortsätter Henrik Nyström.

”Vårt fokus på Next Improvement har alltid varit att leverera kundnytta genom ett tydligt resultat. Med sammanslagningen förstärks vårt helhetserbjudande mot nya höjder och resultat. Med Enfo förstärker vi utvecklingen av systemstöd för att möta framtida krav av systemlösningar”, säger Håkan Östholm, VD Next Improvement.

Next Improvement verkar för att kunderna ska uppnå förlustfria och effektiva processer. Det uppnås när organisation, processer och stödsystem samverkar i det vardagliga arbetet. Företagets konsulter har gedigen praktisk erfarenhet och hög kunskap inom aktuella områden.

Kundbasen finns i Sverige och delar av Europa. Man har kontor i Skövde och Västerås vilka fr.o.m. januari blir Enfokontor.
Kontaktpersoner:
Henrik Nyström, SVP, Service and Asset Management, Enfo, +46 704 41 96 18,

Henrik.nystrom@enfo.se
Samuli Savo, Executive Vice President Enfo Group, +358 50 387 0331

Samuli.Savo@enfo.fi
Håkan Östholm, VD Next Improvement, +46 761 46 29 01

Hakan.ostholm@nextimprovement.se

Dela