Skip to main content
Pressmeddelande

Ny ledande aktör på IT-integrationsmarknaden då Enfo köper e-man

Två snabbväxande spelare på den 12 miljarder kronor stora svenska IT-integrationsmarknaden blir nu en. Vi får därmed en ny Nordisk ledare inom ett av de mest expansiva IT-segmenten. e-mans drygt 130 anställda och 100 miljoner i omsättning blir en del av Enfo.

Bolagen är ungefär lika stora inom IT-integration (även kallat systemintegration), båda med en stark tillväxt och allt mer dominanta marknadspositioner under det senaste decenniet. Enfo är dock verksamt inom hela IT-spektrat och cirka tio gånger större. e-man har istället haft större fokus på forskning och utveckling för att ta fram en skalbar integrationsplattform för Integration as a service-marknaden.

John Torgersson, Senior Vice President på Enfo Integration Competence Center räknar nu med att integrationsdelen kommer att omsätta mer än 250 miljoner redan nästa år. 

-    Vi kommer att växa betydligt snabbare tillsammans än var för sig. Det här köpet är rätt på många nivåer för oss båda. Vårt integrationserbjudande blir helt överlägset i Norden och extremt konkurrenskraftigt även för de största Nordiska företagen. Samtidigt breddar vi Enfos affär ytterligare och vi står allt stabilare som ledande leverantör av digitala lösningar, säger John.

e-man har kunder i hela Norden med kontor runt om i Sverige samt i Chennai, Indien och Cebu, Filippinerna. I Sverige är de extra starka i Mälardalen, företaget grundades i Örebro år 2000 av Jonas Edlund, Andreas Wallberg och Hans Sollerman nuvarande CIO, Styrelsemedlem respektive VD. 

-    Vi har fått ett flertal erbjudanden under åren men nu var det rätt känslomässigt, tekniskt och ekonomiskt. Våra teknologier kompletterar varandra, vi har båda en sund företagskultur med personalen i fokus och våra kunder hittas i olika marknadssegment, säger Hans.

Han avslutar: 

-    Nu måste vi investera all vår energi i att utveckla våra medarbetare, våra erbjudande och våra strategiska allianser. Marknaden är mitt i ett paradigmskifte där priseroderingen sker snabbt och det som kostar kunder 
3 000 dollar idag kommer att kosta några cent imorgon, vår utmaning är att utveckla affärsmodell och tjänster lika snabbt. Vi kan inte stå som musikbranschen inför Spotify, taxi inför Uber eller hotellnäringen inför Airbnb, vi ska leda utvecklingen och ge oss in i nya marknader och territorier.

Ytterligare information:

John Torgesson, SvP Integration, Enfo
tel. 0736 84 56 77
john.torgersson@enfo.se

Hans Sollerman, VD, e-Man
tel. 0730 60 25 00
hans.sollerman@e-man.se

Om e-man 
e-man AB är experter på integration inklusive utveckling och systemarkitektur. De utvecklar affärsspecifika lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet. e-mans tjänsteområden är systemintegration, integrationsförvaltning och systemutveckling. Sedan starten för 16 år sedan har de vuxit från två till 100 personer. e-man grundades i Örebro och har idag även kontor i Västerås, Göteborg och Stockholm.

Om IT-integration
IT-integration, även kallat systemintegration, är ett begrepp inom informationsteknologi. Det innebär att flera olika IT-system kopplas ihop för att fungera tillsammans. En applikation skapas för att jobba mot systemens olika gränssnitt så att de automatiskt kan skicka information till varandra.

 

Dela