Skip to main content
Pressmeddelande

Ny roll för Enfos CIO Pete Nieminen

Fr.o.m. den 1 maj 2017 blir Enfos CIO Pete Nieminen ansvarig för utvecklingen av Enfos nordiska affärsenhet IT Transformation och blir ansvarig för affärsområdet Worklife. Pete Nieminen blir medlem i ledningsgruppen för affärsenheten IT Transformation och rapporterar till affärsområdeschef Tero Saksman.

Enfos Worklife förenar kunskap inom digitalt arbetsliv och kommer att arbeta med att möta den nya generationen anställdas krav inom nya verktygsmiljöer såsom BYOT (Bring your own technology) och AI-lösningar. IT Transformation erbjuder IT-tjänster så att företagen kan fokusera bättre på kärnverksamheter och nå högre rörelseresultat i sin affärsverksamhet. Nieminen blir ansvarig för samtliga nordiska länder.

”Enligt Forresters forskning består karriären för generation X av ca 12 arbetsplatser. Denna siffra kommer att dubbleras för de kommande generationerna. Det finns redan gott om representanter för generation Y och Z i arbetslivet, och deras antal ökar väldigt snabbt. Företagen ska kunna bemöta kraven från denna generation för att kunna konkurrera om de mest attraktiva medarbetarna och försäkra sig om att vara lönsamma. Med Worklife vill Enfo hjälpa företag att locka och engagera de mest kompetenta experterna och därmed behålla sin konkurrenskraft”, summerar Nieminen.

I framtiden kommer arbetslivet att fokusera på individuell expertis och individuell kompetens. Detta i sin tur kräver individuella och intelligenta verktyg och tjänster som stödjer dem. Intelligenta verktyg betonar individens specialistkompetens; framtidens arbete innebär mycket nätverkande. Individualitet kommer att uppnås med hjälp av robotteknik och artificiell intelligens.

Framtidens tjänster kommer att vara resursbaserade och erbjuds enligt organisationens aktuella behov och individens egen kompetensnivå. Man hänvisar ofta till tjänstedriven och resultatbaserad tjänsteproduktion.

Enfos Worklife utmärker sig från konkurrenters lösningar genom att ta ett helhetsgrepp genom att stödja effektivitet, differentiering och innovation. Utgångspunkten har varit just flexibilitet vad gäller både affärsverksamheten, individens krav och en verksamhetsmiljö i förändring.

”Enfo är modiga och vågar göra saker annorlunda och har en unik förmåga att erbjuda alla tjänster inom kompetenseffektivisering under samma tak. En bred och omfattande IT-kompetens, en företagsstorlek som passar de nordiska behoven och ett finskt ägande garanterar högklassiga tjänster och ett agilt tillvägagångssätt”, konstaterar Nieminen.

Mer information:
Pete Nieminen, SVP, Nordic Excellence & Worklife, IT Transformation, Enfo, tel. +358 50 463 6969, pete.nieminen@enfogroup.com
Tero Saksman, EVP, IT Transformation, Enfo, tel. +358 44 719 3504, tero.saksman@enfogroup.com

Dela