Skip to main content
Pressmeddelande

Seppo Kuula ny vd för Enfo

Enfo Oyj:s styrelse har utnämnt Seppo Kuula till ny vd för bolaget. Kuula tillträder som vd i början av 2018. Han har verkat som vd för det finska bolaget Siili Solutions Oyj sedan år 2010 och har före det jobbat för internationella bolag och lett affärsverksamhet och försäljning hos såväl listade som olistade bolag i Europa och USA. Seppo Kuula är diplomingenjör (produktionsekonomi), eMBA (marknadsföring) och ingenjör (maskinautomation).

”Jag ser i Enfo en attraktiv möjlighet att bygga ett integrerat digitalt servicebolag, som erbjuder sina kunder stöd som omspänner såväl digitidens businessmodeller, som modern tjänsteutveckling och mångsidiga plattformlösningar. Enfo har breddat sitt kunnande i Sverige och Finland genom flera företagsköp och nu är det tid att bygga gemensam serviceportfölj och kultur med lönsam organisk tillväxt som mål”, säger Kuula.

”Enfo möjliggör framgång och tillväxt för sina kunder och medarbetare, och satsar på samarbete och expertis på de nordiska marknaderna. Enfo är en pålitlig digital partner i nuet och utmanar sina kunder och experter att tänka bortom morgondagen. Seppo Kuula har genom sin bakgrund och person utmärkta förutsättningar att lotsa Enfo vidare för tillväxt. Arto Herranen har förtjänstfullt fört bolaget framåt och jag vill å hela styrelsens vägnar tacka Arto för hans arbete”, säger Enfos styrelseordförande Anssi Lehikoinen.

Enfos nuvarande vd Arto Herranen meddelade styrelsen i maj 2017 att han lämnar posten som vd senast våren 2018. Styrelsen och Herranen kom då överens om att Herranen fortsätter som vd tills styrelsen utsett en efterträdare och sedan blir medlem i Enfos styrelse.

”Jag har varit Enfos vd i tretton år. Under den här perioden har bolaget genomgått en omfattande förändring från ett regionalt telefonbolag till ett nordiskt IT-bolag. Jag upplever att jag för min del har drivit den här förändringsprocessen i mål. Med tanke på framtiden behövs nytt ledarskap och jag önskar Seppo Kuula framgång i hans uppdrag”, säger Arto Herranen. Herranen kommer att stödja Kuula vid ledarskapsbytet under det första kvartalet 2018.

Styrelsen för KPY, som äger 85 % av Enfos aktier, föreslår att Enfos styrelse sammankallar en extraordinär bolagsstämma där Arto Herranen väljs till medlem i Enfos styrelse.

Mer information:

Seppo Kuula, tillträdande vd, Enfo Oyj, +358 40 370 0032

Anssi Lehikoinen, styrelseordförande, Enfo Oyj, +358 50 328 2648

Kuula och Lehikoinen nås för kommentarer tisdag 24/10 kl. 13-14 CET, intervjuförfrågningar vid andra tidpunkter via kommunikationsdirektör Pelagia Wolff, +358 50 366 0878

Dela