Skip to main content
Pressmeddelande

Enfo stärker kundfokus: Andreas Wickell säljchef

Enfo stärker samarbetet mellan säljorganisation och affärsområden med fokus på fördjupat nordiskt samarbete. I samband med det här blir Andreas Wickell koncernens nordiska säljchef, Executive Vice President, Sales, med start den 1 juli 2018.

”Säljteamet har en nyckelroll i att ta Enfos hela erbjudande till marknaden. Genom att ytterligare stärka samarbetet mellan säljteamet och affärsområdena på nordisk nivå bygger vi en solid bas för att leverera digitala lösningar av världsklass till våra existerande kunder och samtidigt ha en ambitiös nyförsäljning”, sade Enfos vd Seppo Kuula.

Wickell har tidigare ansvarat för Enfos försäljning i Sverige. 

”Jag är oerhört glad och ivrig att fortsätta samarbeta med vårt fantastiska säljgäng. Vi kommer att fokusera på att ta till marknaden de digitala lösningar som Enfos över 900 nischade experter jobbar med och på att stödja Enfo i vårt mål att bli ledande inom molntjänster i Norden före 2020”, sade Wickell.

Wickell kommer att leda försäljningen på nordisk nivå. Ola Loryd i Sverige och Juha Kukka i Finland ansvarar för att utveckla nyförsäljningen. Jens Yhrefors och Sanna Mari Alppivuori kommer att ha en viktig roll i att utveckla existerande kundförhållanden i Sverige respektive Finland.

Mer information: 

Seppo Kuula, vd, Enfo Oyj, +358 40 370 0032

Andreas Wickell, EVP, Sales (från 1.7.2018), Enfo Oyj, +46 706 074 052

Dela