Skip to main content
Pressmeddelande

Enfo stärker sin närvaro i Norge

Enfo stärker sin närvaro på den norska marknaden. Målet är att jobba närmare de norska kunderna med att hantera, förädla, analysera och använda data för affärsnytta. Grethe Mona Pettersen blir ny chef med ansvar för sälj och kundrelationer i Norge.

Pettersen har över 30 års erfarenhet inom branschen och därmed djup förståelse för IT och ett brett personligt kontaktnät.

“Enfos expertis och kundlöfte med fokus på lösningar och kundvärde lockade mig. Våra kunniga konsulter hjälper våra kunder fatta de rätta långsiktiga besluten på en komplex marknad”, säger hon.
Enligt Pettersen är Norges IT-marknad mogen för mer flexibla lösningar, och här kan Enfo med ökat fokus på resan till molnet bidra till utvecklingen. Enfo kan stötta sina norska kunder med hybrida plattformar, informationshantering, affärsapplikationer och digitala tjänster och kan drifta digitala lösningar i en plattformsoberoende miljö. Pettersen anser att Enfos nordiska dimension och starka närvaro i Finland och Sverige är en fördel även i Norge. 

“I framtiden kommer företagens framgång bero på deras förmåga att göra snabba förändringar i sin affärsverksamhet. Det här kräver starkt förtroende mellan kunden och tjänsteleverantören, och här är Enfo en stark spelare. En annan avgörande faktor är att förstå data som hanteras av företaget och nätverk för att skapa affärsvärde”, säger Pettersen.

Andreas Wickell, EVP Sales och säljchef för Norden, välkomnar Pettersen. 

“Bland Grethe Monas tidigare arbetsgivare finns starka spelare, såsom Telenor och Affecto. Hennes kunskap och erfarenhet är värdefull när vi påbörjar vår tillväxtresa i Norge. Vi kommer nu att kunna stödja våra lokala kunder med fokus på att bemästra komplexitet, leverera molntjänster och ta ansvar för genuina kundrelationer. Vi kommer ta ägarskap för norska kunders transformation som om den vore vår egen – på samma sätt som vi redan gör i Finland där vårt huvudkontor finns och i Sverige som står för över hälften av vår omsättning”, säger han.

 

Mer information:

Andreas Wickell, EVP Sales, Enfo +46 7060 74052

Grethe Mona Pettersen, Sales Manager, Norway, Enfo +47 4848 4100

Dela