Skip to main content
Pressmeddelande

Lina Tjerneld ny medlem i Enfos ledningsgrupp

Lina Tjerneld har utnämnts till Executive Vice President, Marketing and Communications, och medlem i Enfos ledningsgrupp. Hon leder Enfos marknadsförings- och kommunikationsenhet.

”Marknadsföring och kommunikation är centralt för Enfos framgång. Extern och framför allt intern kommunikation är centralt för ett gott ledarskap. Lina är djupt engagerad i att sammanföra försäljning och marknadsföring och har drivit marknadsföringsautomation på Enfo. Hon besitter djup kunskap inom B2B-marknadsföring och -försäljning och jag ser att hon genom sitt engagemang kommer att vara en stor tillgång i vår ledningsgrupp. Jag är också glad att se mer diversitet i vår ledning”, säger Seppo Kuula, vd för Enfo.

Marknadsförings- och kommunikationsenheten på Enfo ansvarar för leadsgenerering, varumärke och story.

Lina Tjerneld har lett försäljning och marknadsföring vid Enfo och dessförinnan Enfo Pointer sedan år 2012.

”Marknadsföring och kommunikation handlar idag om att bygga relationer, erbjuda relevant och värdebaserat innehåll och bygga en trovärdig story”, säger Lina Tjerneld.

 

 Mer information:

Seppo Kuula, vd, Enfo Oyj, +358 40 370 0032

Lina Tjerneld, EVP, Marketing and Communications, Enfo Oyj, +46 73 625 3040

Dela