Skip to main content
Pressmeddelande

Enfo köper Solteq:s SAP ERP-affärsverksamhet

Enfo förvärvar Solteq:s SAP ERP-verksamhet med kring 20 SAP-experter i Finland.

”Enfos strategi är att stödja kunder i att ta affärskritiska applikationer och data från on-premise till hybrid miljö. Det här kräver kompetens inom mjukvara, expertis inom datahantering och smidig supportverksamhet 24/7. SAP är globalt ledande inom affärs- och styrningssystem. Med den här affären lägger vi grunden för att bli ledande i Norden då det gäller migration och underhåll kring SAP on cloud”, säger Enfos vd Seppo Kuula.

”Trenden på marknaden har varit att inte bara fristående digitala tjänster, utan även affärskritiska applikationer nu tas till molnet. En brytpunkt är att verksamhetsstyrningen, det vill säga ERP-system, förs över till publikt moln. SAP kommer år 2025 att avsluta sitt stöd till traditionella on-premise affärssystem och sporrar därmed migration till molnbaserade SAP S/4HANA. I en hybrid miljö där data förvaras både lokalt och i olika molnplattformer är det centralt att hantera komplexitet och ständigt utveckla. Därtill är underhåll och support av största vikt då det gäller affärskritiska IT-miljöer. Vi har kunskap kring hybrida miljöer och har kapacitet att både utveckla och driva tjänster”, säger Kuula.

”I och med avyttringen av SAP ERP-affärsverksamheten fokuserar vi starkare på att utveckla egna mjukvaruprodukter och på experttjänster kring valda partnerprodukter. De experter som flyttar över till Enfo är erfarna, utbildade och ambitiösa. Vi är nöjda att deras kunskap nu blir en del av Enfos tillväxtresa”, säger Ilkka Brander, Executive Vice President, Solteq.

Enfo har sedan tidigare en andel i SAP-konsulteringsbolaget Zuite Business Consulting i Sverige.

Avtalet tecknades 30/12 2019.

Dela