Skip to main content
Pressmeddelande

Enfo säljer Zervicepoint till FoF family office

Enfo har 31/3 2020 sålt sin Zervicepoint-affärsverksamhet till FoF family office.

“Zervicepoint automatiserar affärsprocesser genom självservice och säljer en egen självserviceportal. Enfo erbjuder service och affärslösningar, medan Zervicepoint erbjuder en mjukvaruprodukt som kräver fokus på produktmarknadsföring och försäljning. Avyttringen är alltså ett naturligt led i vår strategi och ger Zervicepoint nya tillväxtmöjligheter. Jag är glad att våra experter får en ny god ägare i FoF Group”, säger Enfos vd Seppo Kuula.

FoF är ett family office med personligt management för individer, familjer och företag inom affärsområdena Sports – Wealth – Health.

”Från en idé om att automatisera rådgivares affärsprocesser och ett gemensamt projekt inom Fin-Tech som startade under hösten 2019 blir förvärvet av Zervicepoint ett naturligt nästa steg för att kunna bygga, utveckla och erbjuda ett modernt affärstöd inom flera olika områden. FoF:s roll blir att stötta Team Zervicepoint för utveckling av befintlig affär, hitta nya områden inom automatisering, marknadsföring, försäljning och tillföra expertis till rådgivningsbranschen för att kunna möta det stora behov som finns av anpassade IT-verktyg ”, kommenterar Johan Berggren, vd, FoF Group.

Parterna har kommit överens att försäljningspriset inte är publikt. Zervicepoint har nio anställda.

Dela