Skip to main content
Pressmeddelande

Enfos vd Seppo Kuula disputerade om co-creation inom tjänstebranschen

Enfos vd Seppo Kuula presenterar i sin doktorsavhandling en modell för att förnya tjänstebranschen, med tätt samarbete mellan företag i fokus. Kuulas disputation arrangerades digitalt och förde samman universitet och åhörare virtuellt.

”Min doktorsavhandling visar att tjänstebolag måste möta ständig förändring, vilket kräver fokus på iterativt samarbete där värde skapas tillsammans. Det här bygger på ekosystemtänk, där företag är en del av ett nätverk där aktörerna tillsammans svarar på slutanvändarnas behov,” säger Seppo Kuula.

Informationsteknologi sammanför ekosystem och håller ihop dem. Utvecklingen drivs av data i realtid med datamängder som ökar exponentiellt.

”I den här miljön är det inte den starkaste eller smartaste som klarar sig, utan den som kan anpassa sig allra snabbast. Och alla bolag är IT-bolag. En förändrad verksamhetsmiljö kräver förändring i verksamhetslogiken: produktdriven logik som dominerat sedan industrialiseringen främjar inte co-creation eller tätt samarbete. Företag som jobbar med tjänster har ändå fastnat i den här gamla modellen som baserar sig på att utveckla produkter, marknadsföra och hoppas på affär. Men det fungerar inte för tjänster – produkter säljs, tjänster köps. I Norden har vi högt utbildade och digitala samhällen och har alla möjligheter till framgång inom globala ekosystem. För att lyckas behöver vi samarbete mellan universitet, forskningsinstitut, statliga aktörer och företag.”

Kuula kombinerar teori och praktik. Hans doktorsavhandling föddes vid sidan av utvecklingen av det finska bolaget Siili Solutions 2012-2017 och Kuula har också implementerat modellen i Enfos verksamhet, som han leder sedan början av år 2018.

Dela