Skip to main content
Pressmeddelande

Seppo Kuula antar nya utmaningar

Seppo Kuula, som varit vd för Enfo-koncernen sedan januari 2018, har beslutat att lämna bolaget för att anta nya utmaningar utanför Enfo.

”Seppo har under de tre senaste åren tillsammans med sin ledningsgrupp lotsat Enfo genom en stor förändring och förnyat strategi, utvecklat affärsverksamheten och stärkt den gemensamma företagskulturen. Idag är Enfo en stark nordisk aktör då det gäller att hantera data och applikationer i en hybrid miljö och stötta lösningar för en modern arbetsplats. Jag vill tacka Seppo för att med ambition och driv framgångsrikt ha tagit Enfo genom den här brytningsfasen,” säger styrelsens ordförande Kaisa Olkkonen.

Styrelsen har startat upp en process för att rekrytera en ny vd.

”Det har varit ett privilegium att vara med på den här resan tillsammans med alla enfoiter. Jag är stolt över vad vi tillsammans åstadkommit och jag har en stark tilltro till att bolaget kommer att ha framgång framöver,” säger Kuula.

“Vi har kommit överens att Seppo fortsätter i sin roll till mitten av mars 2021 efter behov. Under en eventuell övergångsperiod fungerar Antti Hemmilä, General Counsel, som tillförordnad verkställande direktör, och jag som styrelseordförande kommer att leda ledningsgruppen i arbetet med att målmedvetet verkställa vår strategi,” kommenterar Olkkonen. 

Dela