Skip to main content
Pressmeddelande

Enfo förnyar sin strategi för lönsam tillväxt

Enfo förnyar sin strategi med fokus på digital trust, data och analytics och molntjänster. Enfos mål är att vara den mest betrodda partnern inom IT för kunder och medarbetare när det gäller att utveckla och driva lösningar i molnet.

”I dag förlitar sig företag och samhällen på data. Att hantera och förstå sina data, och samtidigt göra en förflyttning till molnet, blir alltmer komplext. Vi vill vara våra kunders betrodda partner när det gäller att bygga säkra, datadrivna verksamheter i molnet. Med vår nya strategi vill vi prioritera digitalt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i allt vi gör. Vårt nya syfte är ’Vi arbetar för en mer hållbar och intelligent morgondag’,” säger Mikko Valorinta, Enfos vd. 

“Marknaden efter coronapandemin ser relativt lovande ut där övergången till molnet driver en stor del av transformationen. Vi har identifierat tre områden där vi förväntar oss en tvåsiffrig tillväxt de kommande åren. Dessa är digital trust, data och analytics samt molntjänster,” fortsätter Valorinta.

Enfo har definierat fyra fokusområden för att driva lönsam tillväxt under åren 2022-2024, det vill säga: engagerade medarbetare, effektiv verksamhet, moderna tjänster och växa som ett Enfo. Alla fyra områden är knutna till Enfos hållbarhetsfokus där Enfos värderingar är centrala. Enfos mål att ytterligare stärka inriktningen på kundtillfredsställelse.  

“Vi levererar det vi lovar. Våra kunder ger oss god feedback på vår djupa expertis och vilja att samarbeta. Framöver vill vi också bli uppmärksammade för vår proaktivitet.”

Enfos nya medarbetarlöfte betonar utveckling, work-life balance, ett gott ledarskap och en inkluderande kultur. Enfo har beslutat att utarbeta en plan för mångfald, jämlikhet och inkludering.

“Vi har lagt upp ambitiösa mål och strävar efter utmärkt kundtillfredsställelse (mål >95 % rekommenderar oss) och utmärkt medarbetarengagemang (mål eNPS > 40). Vi ser att de här två aspekterna driver vår lönsamma tillväxt och vi strävar efter att 2024 nå EBITA och organisk CAGR på över 8 %,” kommenterar Valorinta.

Dela