Skip to main content
Pressmeddelande

Enfos nya dotterbolag Qivada accelererar utvecklingen av dataanalys genom automatisering

Automatisering kan användas för att öka effektiviteten av dataanvändning i företag. Enfos tjänst Analytics Development Accelerator (ADA) syftar till att göra detta: den påskyndar utvecklingen av analytiska lösningar med upp till 70 procent. Enfo knoppar nu av ADA och skapar ett separat dotterbolag för att göra tjänsten tillgänglig för alla.

Data som genereras från ett företags processer kan användas på många sätt. Detta innebär att de behöver bearbetas vidare, till exempel genom klassificering, konsolidering och förädling till nytt format. Mycket av det utvecklingsarbete som krävs för att bygga en lösning kan automatiseras, vilket gör att data kan användas snabbare. Dessutom förenklas datahanteringen och arbetsbelastningen samtidigt som de mänskliga felen minskar. Även spårbarheten av informationen blir bättre.

Enfos ADA-tjänst ger företag och organisationer en lösning för automatisering av dataanalys. Det utgörs av en SaaS-molntjänst baserad på Azures dataplattform. ADA kopplas till Azure-analyslösningar som exempelvis Azure Purview, Azure Data Lake och Azure Databricks. Applikationen som produceras av ADA kan användas direkt på Azures analyslösningar, vilket innebär att användarna inte blir låsta till verktyget eller leverantören.

Enfo överför ADA till ett nytt dotterbolag vars vd blir Sami Kähkönen vid sidan av rollen som Enfos EVP, Data & Analytics Finland. Tero Tiensuu ansvarar för ADA-tjänsten.

"Namnet på företaget blir Qivada. Det kommer från ordparet kiva (kul, trevlig på finska) och ADA. Namnet speglar enkelhet och meningsfullhet i arbetet som möjliggörs genom automatisering”, säger Kähkönen. "Genom att knoppa av ADA till ett separat dotterbolag skapar vi en bredare användning av tjänsten. ADA ger våra partner och kunder ett snabbt sätt att införa och hantera Azures dataplattform. Alla tjänsteleverantörer kommer att kunna dra nytta av ADA, vilket gör spridningen av tekniken mer effektiv."

ADA har redan varit tillgänglig på Azures marknadsplats under en tid och tjänsten har redan flera kunder i både Finland och Sverige. Som ett exempel har Basware Oyj, som är specialiserat på elektronisk fakturering, använt tjänsten för att förbättra rapporteringen till kunderna. "ADA påskyndade utvecklingsarbetet avsevärt och övergången från datamodellering till testning och resultat kunde hanteras på ett enkelt sätt. Det är lätt att rekommendera tjänsten”, säger Marko Lähde, Business Solutions Director på Basware.

ADA-tjänsten baseras på Enfos starka expertis inom dataanalys och Azure Analytics-lösningar. Som bevis på denna expertis tilldelade Microsoft i maj 2021 utmärkelsen Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization till Enfo, vilket endast nio företag i hela världen har tilldelats.
 

Ytterligare information:

Sami Kähkönen, EVP, Data & Analytics, Enfo Oyj, +358 (0)40 547 6478, sami.kahkonen@enfogroup.com

Tero Tiensuu, Partner, Product Development, Qivada Oy, +358 (0)45 121 9803, tero.tiensuu@qivada.com

https://www.qivada.com

 

Dela