DIGITAL ASSET MANAGEMENT FÖRENKLAR FÖRVALTNING OCH UNDERHÅLL

Service and asset management
I den Digitala Dimensionen flyter fysiska och virtuella platser samman. Kontroll av resurser och anläggningstillgångar sker minst lika mycket via e-tjänster som på fysiska platser.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Med digitalisering finns obegränsade möjligheter till smartare underhållssystem och kapital- och resursförvaltning. Nyckeln till framgång är att utveckla och implementera processer med digitala lösningar i harmoni utan att begränsa potentialen, på ett smidigare och smartare sätt. Svaret heter Hela vägen till värde™. Med över 500 års ackumelerad erfarenhet av Service & Asset Management vet vi att verksamhets -och affärseffektiva lösningar bygger på lika mycket digitala lösningar som med rätt processer och kompetent organisation bildar en harmoni ihop. Det är det vi kallar "Hela vägen till värde™"

Den gemensamma tråden från bygge till fastighet och från produktion till tjänst är många parallella processer. Kontroll över arbetsordrar, inköp, material, serviceavtal och reklamationer från flera olika källor kräver smartare och enklare processer för att fungera effektivt. Med vår djupa kompetens inom system som IBM Maximo, i kombination med insikt om affären, kan vi hjälpa dig och din organisation i allt från optimering av underhållsprocesser och systemimplementering till systemförbättring och kontinuerlig underhållsutveckling.


Oavsett om du vill öka upptid i produktionen och kostnadseffektivitet i underhållsarbeten, förbättra regelefterlevnad eller samordna och effektivisera servicearbeten i fält kan vi hjälpa dig Hela vägen till värde™ i den Digitala Dimensionen. Vi maximerar värdet av dina tillgångar och underhållsprocesser så att du kan nå dina mål så snabbt som möjligt.

Områden inom Service & Asset Management

Process
Produkter och tjänster för att kartlägga era processer och organisationer. Du får din process/nuläge konkretiserat, detta är grunden till ert kommande förbättringsarbete. Ni får bort variation och skapar effektiva processer/organisationer - med målet att "lätt att göra rätt" och "rätt ifrån mig till dig". Är processerna inom underhåll, kvalitet, förbättringsarbete och nyanskaffning kan vi kan visa upp best practice processer som vi anpassar utifrån er verksamhet och förutsättningar. Detta för att snabbt gå från ord till handling och generera resultat.

Digitala lösningar
Här finner du våra olika produkter inom system som harmoniserar med våra best practice lösningar - för att skapa effektivitet. Vi jobbar med branschledande lösningar som har flertal optioner och supportalternativ - baserat på dina behov och förutsättningar. Självklart kan du även få systemutbildningar inom våra best practice lösningar.

Vi jobbar med följande digitala systemområden inom Service & Asset Management:

  • Underhållssystem
  • Stopptidsuppföljning
  • Kvalitetssystem
  • Kalibreringssystem
  • Visualisering

Organisation
Produkter och tjänster som ger er kunskap, coachning och resurser för att bedriva era processer inom er verksamhet.

Hela vägen till värde
I den Digitala Dimensionen finns otaliga lösningar för Service & Asset management. Hur vet du vad som är rätt för din organisation? Var ska ni börja? Vilken är snabbaste vägen till framgång? Vi tror att lösningen är att utveckla och implementera processer och stödsystem i harmoni utan att begränsa potentialen, på ett smidigare och smartare sätt. Svaret heter Hela vägen till värde™