Skip to main content

Image

Image

default image 5
Våra tjänster

Business process management

Content sections

Text

Förbättra hanteringen av affärsprocesser – steg för steg

Till syvende och sist bygger allt ert företag gör – formellt och informellt – på etablerade processer. Oftast finns det många sätt att förbättra dessa för att säkerställa att värdeskapandet sker så smidigt som möjligt. Nyckelordet i vår strategi för hantering av affärsprocesser är samarbete: vi samarbetar med våra kunder för att hitta bättre arbetssätt.

Samordna ett effektiviserat arbetsflöde

Det finns många fördelar med att samordna era arbetsflöden. Struktur och ordning hjälper er att hitta ett gemensamt arbetssätt. Genom att anpassa olika metoder till ett enda effektivt gemensamt tillvägagångssätt, med företagsanpassad support, kan ni slippa ineffektivitet, hinder och stötestenar.

Hantera affärsprocesseffekter

Vi tillhandahåller flera kunder i Norden hanteringsplattformar för affärsprocesser. Fördelarna är bland annat eliminerade ledtider, tydligare och avgränsade roller, ett effektiviserat arbetsflöde, förbättrad styrning och uppföljning, samt minskad risk för mänskliga misstag. Om ert företag har många befintliga plattformar kan affärsprocesshantering och samordning överbrygga klyftorna. 

I ett exempel från fordonsindustrin gav en plattform för hantering av affärsprocesser möjlighet till anpassning till snabba globala processförändringar i produkterbjudanden. Det möjliggjorde utrullning av en global affärsstrategi som delvis byggde på ett äldre IT-landskap och minskade arbetsbelastningen, tiden och överbearbetning i bilbeställningsprocessen. Ytterligare ett exempel, nu från telekom, ledde till att man identifierade och eliminerade flaskhalsar i processer, vilket möjliggjorde ett korrekt automationsstöd. Resultatet? Minskad handläggningstid för kundorder med 80 %.

Ta kontakt

Kontakt

Picture

Image

Therese Dahl

Kontakt

Therese Dahl

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 738 514 000