Skip to main content

Image

default image 1
Våra tjänster

ERP-lösningar

Content sections

Integration services meeting Enfo

Text

ERP - Enterprise Resource Planning

Företag behöver innovation, men snabb och skräddarsydd utveckling kan vara dyr. Samtidigt som de digitala ekosystemen blir allt mer komplexa medför underhållet av den utspridda och skräddarsydda IT-arkitekturen normalt att man är starkt beroende av vissa personer eller leverantörer. Och det kan vara dyrt. Ingen vill betala för denna tekniska skuld, men förr eller senare måste alla ta itu med den.

För att minimera den kostnaden arbetar vi på Enfo i nära samarbete med SAP och är också partner med alla stora molntjänstleverantörer. På så sätt kan ni snabba upp övergången till framtidssäkrade och hållbara ERP-lösningar som SAP HANA i arkitektur skapad direkt för molnet, med lägre kostnad och snabbare avkastning på investeringen.
 

SAP S/4HANA gör ert företag agilt

I dag överväger många företag i Norden att uppgradera sina nuvarande SAP ERP-versioner till S/4HANA. Denna uppgift har både tekniska och processrelaterade element och bör alltid planeras med både affärsvärde och kapacitet som ledstjärnor. S/4HANAs grundversion erbjuder ytterligare processfunktioner jämfört med tidigare versioner.

SAP S/4HANA är ett säkert alternativ när man överväger ändringar i ett nuvarande icke-SAP ERP. Ibland är dessa äldre ERP-liknande program utvecklade internt och i andra fall har verksamheten vuxit ifrån den gamla ERP-installationen. I båda fallen väger en lång historia tungt och en framtida vision kan vara svår att nå.

Analytics laptop Enfo

Text

Vad är nyttan för ert företag? 

SAP är marknadsledande inom ERP- och hanteringssystem. Det hjälper er att hantera företagets affärsverksamhet inom ett centraliserat och integrerat system som är anpassat för att uppfylla era behov. Våra experter har många års erfarenhet av att integrera och driva ERP-lösningar och stötta företag i deras arbete att skapa en stabil, smidig och skalbar IT-miljö.

Enfo är er lokala SAP Gold Partner i Norden med full-stack-funktioner för att ge ert företag stöd före, under och efter er ERP-omställning. Startpunkten är att genomföra en förstudieanalys och ta fram en affärsplan för S/4HANA till projektimplementering och kontinuerligt programstöd 24/7. Vårt SAP-erbjudande omfattar både funktionell och teknisk SAP-expertis samt SAP Basis, värd- och applikationshanteringstjänster.

Enfo erbjuder SAP-tjänster för:

 • System-/processanalyser och planeringstjänster för
  - Konverteringsprojekt, SAP ERP-planering framåt
  - Kapacitetsplanering, hantering av arkiv och data
  - Höjning av nivån för automatiserad drift i SAP
  - Säkerställande av användarvänligheten
 • Installationsprojekt med S/4HANA i molnet, hybrid eller datacenter
 • Applikationsförvaltningstjänster
 • Små/stora utvecklingsprojekt
 • Full hävstång av molnet med SAP ERP

Automation skapar snabbare insikter för åtgärder

Bli snabbare och mer informerad om viktiga beslut och låt automationen sköta rutinuppgifterna. Den inbyggda intelligenta tekniken, bearbetningen i minnet och de strömlinjeformade affärsprocesserna hos SAP S/4HANA ger dig en 360 graders realtidsöversikt över ert företag och en plattform för att omedelbart kunna agera baserat på de insikter ni får.

En agil ERP-lösning gör det också möjligt för er organisation att utföra uppgifter och hålla sig informerad oavsett i vilken fas de befinner sig. Genom att implementera SAP Fiori kan ni utnyttja er affärspotential, med stöd av ett flexibelt, mobilanpassat och användarvänligt UI. Förutom det moderna gränssnittet möjliggör Fiori flexibel och teknikoberoende applikationsutveckling genom SAP Cloud Platform. Minska behovet av anpassningar och tungt underhåll med en mer standardiserad digital S/4HANA-kärna med de nödvändiga anpassningarna som tillägg i molnet.

SAP logo

Text

SAP2Cloud - smidighet och skalbarhet i molnet

SAP2Cloud-migrering är processen när ni flyttar era SAP-program från era lokala datacenter till molnleverantörer som Amazon, Azure eller Google Cloud

Möjligheterna är oändliga. Genom att använda Enfos ERP-hybridmolntjänster och expertis kan ert företag dra nytta av:

 • snabba och effektiva molnmigreringar – vi arbetar tillsammans med alla stora molntjänstleverantörer för att genomföra beprövade SAP-övergångar enligt bästa praxis och omvandlingar till molnet.
 • affärsinnovation – att utnyttja det integrerade värdet hos SAP och molntjänster som möjliggör nya affärer, som maskininlärning och beslutsstöd (business intelligence, BI) är nu möjligt parallellt.
 • snabbare tid-till-värde – få omedelbar tillgång till hundratals molnkomponenter som utökar SAP-tekniken så att ni snabbt kan få ut mer värde från er SAP-investering.
 • uppskalning av verksamheten – hybridmolnplattformar hanterade av Enfo är byggda för tillväxt, men kan också skalas ned, beroende på SAP-applikationen och affärskraven, för att minimera kostnaderna och optimera effektiviteten.
 • förenkling av komplexa ekosystem – Enfos hybridmolndrivna SAP-tjänster erbjuder affärsinnovation, skalbarhet, support och operativ effektivitet från en enda kontaktpunkt.

På Enfo bryr vi oss om våra kunder och vill alltid utveckla ett genuint partnerskap. Vid implementering och support av affärskritiska applikationer som ERP är värdet av förtroende och samarbete våra hörnstenar.

Och som en grupp med 80 SAP-experter och ett brett partnernätverk är vi tillräckligt stora för att vara en trovärdig och pålitlig samarbetspartner, men ändå tillräckligt små för att vara agila och lokala – och se värdet av er som kund. Vi finns här för att stötta er verksamhet.

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Therese Dahl

Kontakt

Therese Dahl

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 738 514 000

Picture

Robert Grafford, Enfo

Kontakt

Robert Grafford

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 733 165 942