Skip to main content

Image

Image

default image 1
Våra tjänster

Process digitization

Content sections

Text

Hitta rätt riktning, digitalisera era processer

När man arbetar med stora datamängder hjälper klara och funktionella processer till att hitta och hålla kursen. Processdigitalisering är en samarbetsuppgift som innebär att man kartlägger aktuella arbetsflöden och aktiviteter som är avgörande för värdeskapandet i verksamheten. Även om vi drar nytta av ledande verktyg och teknik ligger fokus alltid på affärer. Det konkreta resultatet är ett väldefinierat, optimerat och dokumenterat processarbetsflöde.

Stöd för värdeskapande

Det räcker inte längre att bara förbättra befintliga processer – man måste också ha ett innovativt förhållningssätt och omvandla sitt arbetssätt för att hänga med. Innan ni fullt ut kan utnyttja era data för att stödja tillväxten i verksamheten, måste processerna vara i ordning. Processkartläggning ger vägledning om hur och när data behövs, hur de ska lagras, accessas och organiseras för att bäst stödja den kritiska vägen för värdeskapande.

Levande data

Som sammanställning av en processkarta i samverkan ofta visar kan det finnas många sätt att åstadkomma ett resultat inom verksamheten. Dra nytta av en metod som inspirerats av analys av stordata när ni kartlägger och analyserar era processer. ”Process mining” spårar användarnas beteende i program för att generera kartor över processflödena som de faktiskt förekommer i verkligheten – inte i teorin – ett praktiskt verktyg för att stödja processoptimeringen.

Ta kontakt

Kontakt

Picture

Image

Therese Dahl

Kontakt

Therese Dahl

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 738 514 000