Skip to main content

Image

Image

Processes
Våra tjänster

Affärslösningar

First section media

Image

Integration services meeting Enfo
Processer stödjer tillväxten

Affärslösningar

Service area icon

processes icon

First section text

Enfo har en bred expertis inom processbaserade lösningar. Vi erbjuder våra kunder avancerat och automatiserat stöd 24/7 för att stötta både deras slutanvändare och affärsprocesser. Vi tillhandahåller också gedigen kompetens och lösningar relaterade till ERP-system (SAP) och CRM-system (Salesforce). Dessutom stöttar vi våra kunder med automatisering och RPA samt hantering av affärsprocesser.

Vi vill att ni ska lyckas och kan se till att ni har processer, verktyg, system och infrastruktur på plats för både snabba vinster och långsiktiga fördelar.

Content sections

Image

Service desk Enfo

Text

24/7 support för företag och människor

Den ökade nivån av digitalisering som vi ser på marknaden i dag innebär också ett större behov av det breda stöd som Enfos Service center erbjuder. Vi arbetar med ett brett utbud av verktyg och processer och erbjuder support som täcker din organisations och era slutanvändares behov. Vi tar hand om dina affärsplattformar som en helhet, i molnet eller lokalt.

För att hjälpa ditt företag att växa och skala upp, bidrar vi bland annat med vår expertis inom automatisering som effektiviserar verksamheten och stödprocesser. Dessutom minskar du risken för fel och avvikelser. Vi fokuserar på proaktiva arbetssätt, ständig förbättring och kommunikation. Vi är stolta över vår kundnöjdhet.
 

Vi finjusterar era unika processer

Processoptimering handlar om att hitta det bästa arbetssättet för er. Det kan handla om att eliminera onödiga steg i processen som inte tillför värde eller identifiera en kritisk väg för värdeskapande med minimal overhead och administration. Era unika affärsbehov är kärnan i processutvecklingen: ingen lösning är den andra lik. Ofta är det stödverktygen som gör skillnaden mellan en framgångsrik och en medelmåttig organisation, och detta gäller även för processer. Oavsett om det är små justeringar eller en större översyn innebär fokus på processerna att man kan undanröja hinder som bromsar värdeskapande i en driftmiljö som behöver ännu större snabbhet och smidighet. Det är en reell avkastning på investeringen inom en fördefinierad tidsram.
 

Fokus på värde

Även om vi är ett IT-tjänsteföretag är teknik sekundärt när det gäller processutveckling. Ert fokus ska vara på affärer, kundupplevelse och värdet ni ger dem – på er strategi. Det är därför nästan alla organisationer gynnas av att förbättra sina processer med oss – och vi har kunder från både offentlig och privat sektor.

Ta kontakt

Kontakt

Picture

Image

Therese Dahl

Kontakt

Therese Dahl

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 738 514 000