Skip to main content

Image

default image 4
Våra tjänster

Business intelligence (BI) och rapportering

Content sections

Text

För intelligentare beslutsstöd

För att driva ett företag digitalt behövs korrekta data om både egen verksamhet och den miljö ni arbetar i. Men det räcker inte med att ha en massa data till hands – ni behöver rätt personer som har tillgång till dem – i rätt format. Det är här våra Business Intelligence- (BI) och rapporteringsexperter kommer in i bilden. 
 

Koppla ihop människor med data

BI handlar om att koppla data till personer i det format som gynnar dem mest. För företagsledaren ger en kontrollpanel eller förhandsgranskning den överblick som krävs för att fatta framtidssäkra beslut. För andra är det som att ha fingrarna i syltburken, analysera och filtrera data för att få ny insikt. För en tillverkare kan en maskininlärningsmodell hjälpa till att fastställa verkliga produktionsfel från bara en enda defekt sensor, baserat på sensordata från tillverkningsprocessen.
 

Styr företaget åt rätt håll

Oavsett vad ni arbetar med ska ni ställa in KPI för att övervaka utvecklingen. Att kunna presentera data på ett tydligt, lättbegripligt sätt för organisationen är en fördel som lägger fast kompassriktningen från osäker till fast. Vi arbetar med både externa och interna data, vilket hjälper er att förstå var ert företag är och vart det bör vara på väg. För att gå från att tro att veta var man står till att vara säker är det som gör den ultimata skillnaden i lönsamhet.
 

Lägg grunden för AI

Att behöva förstå realiteterna i den miljö ni arbetar tycks plågsamt uppenbart. Men att ta väl hand om grunderna, som att hantera metadata bra, krävs om ni också vill utforska den mest avancerade och mest hajpade tekniken – AI och maskininlärning. Med vår gedigna expertis köper ni inte bara ett serviceområde: ni köper hela vår kunskap. Vi kan förstås allt om de viktigaste teknikerna, inklusive Qliq och Anaplan.

Ta kontakt

Kontakt

Picture

Robert Granfors, Enfo

Kontakt

Robert Granfors

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 70 509 3629