Skip to main content

Image

Apple watch on wrist
Våra tjänster

Applikationer

First section media

Customer Service

Applikationer

Service area icon

applications icon

First section text

Vi vet att det viktigaste av allt är att problemet blir löst, inte vilken teknik som löser det. Ni behöver en kvalitetslösning som funkar – snabbt – och som levereras av någon som också tar hela ansvaret för driften.

Enfo har en lång, dokumenterad erfarenhet av att bygga, underhålla, drifta och ge support till lösningar som skräddarsytts för våra kunders behov – vi arbetar med ungefär 400 kunder i Norden för att revolutionera deras verksamhet. Ett exempel: på PostNord integrerar vi traditionella lokala system med flexibla mobila applikationer för att lösa kundens behov, dessutom med kort tid till marknad tack vare en effektiv DevOps-strategi.

Content sections

Image

Case PostNord Petter Edlund

Vi utvecklar ständigt våra webbtjänster för att ligga I framkant och Enfo är en viktig strategisk partner som vi har fantastiskt samarbete med.

Author

Petter Edlund

Author's title

Head of Business IT, PostNord

Text

Applikationslivscykel – grunden för ditt företags framgång

De flesta företag är beroende av applikationer. De behöver full uppmärksamhet och omsorg, från start till avveckling. Vi på Enfo bryr oss om våra kunders applikationer och gör det genom att ta fullt ansvar för hela livscykeln: från design, implementering och testning till driftsättning, drift och underhåll.

Våra experter på Enfo har en holistisk och agil ”enterprise-grade approch” för att utveckla och underhålla ditt företags applikationer under hela livscykeln. För oss innebär detta att vi bidrar till att öka nöjdheten hos era kunder och användare samt förbättrar användarupplevelse (UX), digital innovation och affärsanpassning eller snabbar upp tiden till marknaden genom agila metoder som Design thinking, Scrum, DevOps och SAFe.

När vi utformar och bygger applikationer håller vi ett vakande öga på underhållbarheten och hela livscykeln för att hålla nere den totala ägandekostnaden och säkerställa en hög och hållbar tillgänglighet.
 

Vad är vinsten för ert företag?

Med stöd från våra över 800 experter finns vi här för att hjälpa er att utforma, bygga, underhålla och hantera era applikationer.

 • Har ni en vision för att digitalisera er verksamhet?
  Vi ger er råd och hjälper er att nå er vision.
 • Har ni komplexa system eller affärslösningar? Kräver de medverkan av flera underhållsparter?
  Vi är er enda kontaktpunkt och bidrar med en helhetssyn i vår kontakt med, och koordinering av, era leverantörer.
 • Har ni applikationer som behöver underhållas och utvecklas?
  Vi tar hand om dem åt dig.
 • Vill ni utnyttja moderna tekniker och utvecklingsmetoder på nya eller befintliga applikationer?
  Vi har kompetensen och erfarenheten som hjälper er att göra det på ett hållbart sätt.
 • Behöver ni skickliga och erfarna arkitekter och utvecklare som är förtrogna med hybrida miljöer?
  Ni hittar dem hos oss.

Vi finns här för att skapa nya idéer och lösningar tillsammans med er, så att ni kan fokusera på det som verkligen betyder något – er verksamhet.

Integration services meeting Enfo

Text

Applikationsutveckling och molnet går hand i hand

Molnet kommer helt att förändra hur vi arbetar med applikationsutveckling: räkna med att 80% av era data lagras där inom fem till åtta år. Enfo kan bygga skalbara, flexibla och säkra lösningar för er i molnet, och samtidigt säkra er kostnadskontroll. Vi lever och andas DevOps varje dag och genom multikompetenta team säkerställer vi att er utveckling alltid går framåt.

Det är självklart att våra arkitekter och utvecklare har erfarenhet av att arbeta med moderna verktyg och teknologier. Vi är väl förtrogna med hybrida miljöer och är vänner och partner med alla stora leverantörer av molntjänster som Azure, AWS, IBM och Google, och vi är stolta över att vara en AWS Managed Service Provider, IBM Gold Partner, Microsoft Gold Partner samt certifierad Azure partner. Förutom de publika molnlösningarna erbjuder vi även Enfos egna privata molntjänster.

Text

Applikationsförvaltning maximerar ert affärsvärde

Applikationer behöver ständigt anpassas och utvecklas för att möta företagets behov som står i ständig förändring. Detta kan uppnås genom våra tjänster inom applikationsförvaltning.

Enfo har kapaciteten att ta hand om er applikationsförvaltning, både när det gäller era egna (även äldre) system, tredjepartsutvecklade applikationer eller system utvecklade av Enfo.

När era applikationer har kommit i produktion så vill ni säkerställa att de alltid är tillgängliga, exempelvis genom att använda vår 24/7 supporttjänst Solution care. För oss innebär det att era applikationer fungerar smidigt och, helst, att vi hittar eventuella problem och åtgärdar dem innan ni eller era kunder ens märker av dem.

Vi gör detta genom att exempelvis erbjuda:

 • ITIL-baserad support (Information Technology Infrastructure Library) och förvaltning, eller mer agila arbetssätt baserade på DevOps. Eller skulle ni föredra en kombination av båda?
 • Upp till 24/7 support och övervakning enligt era behov.
 • Fullständig dokumentation av ansvarsområden, processer och parter enligt SIAM (Service Integration och Management).

Enfo har experterna med lång erfarenhet av att förvalta system inom flera specifika lösningsdomäner, till exempel informationshantering (IM) som datalager och BI-lösningar, både on-prem och i molnet, samt CRM- och ERP-lösningar som Salesforce respektive SAP.

Skräddarsydd applikationsutveckling och applikationsförvaltning är avgörande för ert företags framgång och hållbara tillväxt. Med våra över 800 experter som arbetar med alla aspekter av data kan vi utveckla och hantera era applikationer, och se till att de stöttar er verksamhet och framtida framgång.

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Tomas Jinneklint, Enfo

Kontakt

Tomas Jinneklint

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 70 962 6385

Picture

Robert Grafford, Enfo

Kontakt

Robert Grafford

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 733 165 942