Skip to main content

Image

Image

default image 3
Våra tjänster

Applikationsstöd

Content sections

Image

Industry

Text

Vi tar hand om era program

Att använda data för att utveckla program som gynnar både er och slutanvändaren ger helt nya möjligheter att skapa värde. När programmet körs vill ni ju att det fortsätter att köras med expertsupport 24/7. Vi är den betrodda partnern som visar vägen genom alla stadier i arbetet med data: analys, utveckling, support och underhåll. 

Vi har kompetensen. Salesforce, SAP och molnbaserade datalager- och BI-tjänster är bara några av de helhetslösningar som vi kan erbjuda dig.

 

Support för dina affärskritiska lösningar 24/7

Oavsett om det gäller dina flexibla molnbaserade applikationer eller robusta affärssystem, erbjuder Enfo den främsta försvarslinjen dygnet runt. Vi analyserar, leder och löser incidenter på ett transparent sätt med övervakning både ur verksamhetens och användarens perspektiv.

Vi kan fylla gråzonerna i en miljö med flera parter genom att fungera som en katalysator. På så sätt blir vi den samordnande kraften mellan parterna oavsett om det gäller ett litet utvecklingsprojekt eller en stor incident. När det gäller dina applikationer fungerar vi som den enda kontaktyta som dina medarbetare behöver för att få support, rådgivning och vägledning med omsorg.

Image

Miika Enfo

Text

Vad är nyttan för ditt företag?

Låt oss göra grovjobbet! Lägg fokus och energi på er kärnverksamhet, exempelvis ständig utveckling, ägarskap och företagets behov, istället för drift, övervakning och brandkårsutryckningar.

I miljöer med flera parter inblandade är det kanske du som måste fylla gråzonerna. Och dina slutanvändare riskerar att gå vilse bland alla supportkanaler. Vi vill vara din enda kanal. Den som ansvarar för att du kan koncentrera dig på det som verkligen är viktigt för ditt företag. Vi erbjuder den bästa av två världar – både utveckling och drift.

 

Använd paketmetoden för bästa funktionalitet

Ni har alltså byggt ett program som omvandlar företaget, eller helt enkelt gör människors vardag lite enklare. Från och med nu kommer alla driftstopp att kosta pengar. Det är därför vi inte behandlar programsupport som en separat del av det vi gör. Det gammaldags sättet att arbeta – koppla bort front end från back end, infrastruktur från programvara – ger inte längre den kontinuitet ni behöver för att säkerställa att programmet fungerar även när efterfrågan är som intensivast. Vi vill gärna beskriva oss som paketlösningsföretaget: när vi samarbetar med er har ni alla våra 900 experter till ert förfogande för att hjälpa er att välja strategin för program som fungerar för er.

 

Missa inte molnet

Marknaden för molntjänster fördubblas varje år. Att lyfta era program till en molnplattform ger utmärkta, kostnadseffektiva och säkra lösningar som kan anpassas till förändrad efterfrågan. Vi är hemma i molnmiljön och arbetar med alla de stora teknikleverantörerna. Många av våra lösningar drar nytta av vår förmåga att arbeta nära våra integrations- och systemutvecklingsteam. Nyligen valdes vi ut till ett digitaliseringsprojekt där teknikalternativen kom på andra plats och teamets sammansättning var det viktigaste skälet att samarbeta med oss. Vi presenterade ett team av molnutvecklare, integratörer, UX/UI-designers, en behovschef och ett testteam ”on demand” och berättade om möjligheterna att långtidsbemanna DevOps och alternativet 24/7-support.

 

Vi vill lära känna er

Alla partner ni arbetar med ska kunna leverera sina tjänster enligt tidplan och budget. Ett fastprisprojekt kräver djup förståelse för er affärsmodell, så vi börjar alltid med intensiv bakgrundsresearch och workshopping. En välunderbyggd specifikation garanterar att vi är på samma linje, kan leverera snabbt och undvika både små och stora problem.

Kontakt

Kontakt

Picture

Image

Tomas Jinneklint, Enfo

Kontakt

Tomas Jinneklint

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 70 962 6385

Picture

Image

Robert Grafford, Enfo

Kontakt

Robert Grafford

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 733 165 942