Skip to main content

Image

Image

Person using Macbook
Våra tjänster

Data

Data handlar om affärsvärde

Data

Service area icon

data service area

First section text

De data som produceras varje dag i er organisation kan vara värda mer än guld – men bara om ni vet vad ni ska göra med dem. Rå källdata är bara det första steget på vägen till värde, och kräver att de kombineras, raffineras och analyseras innan ni omvandlar dem till information och sedan vidare till insikter och sann affärsnytta. Våra 900 experter har önskeläge när det gäller att hjälpa er att få ut mesta möjliga av era data.

Ha ett systematiskt förhållningssätt till data

Ni kanske känner igen detta: era data ligger utspridda på flera platser och oåtkomliga när ni behöver dem som mest. Ni kan inte vara säkra på att era data är tillförlitliga, eller arbetar hårt för att kombinera dem. Att efterleva datahanteringsreglerna kräver mycket arbete. Ägandet av uppgifterna kan vara oklart. Ändå vet ni att det finns information i dem som måste vaskas fram om ni vill öka värdet på er affär. Låt oss bygga en smart datahanteringsarkitektur åt er och flytta fokus från dataproblem till affärsmöjligheter.

Sätt era data i arbeta – med Enfo

Vi är rätt personer att gå på djupet i era data och använda dem på ett sätt som gynnar er mest. Vi ger er de bästa metoderna för datahantering – men inte nog med det. Vi bygger också de datahanteringssystem och processer ni behöver för att förverkliga era planer.

Vi arbetar transparent och delar vår kunskap med våra kunder. Vi är hemma på ledande teknik med fokus på molnlösningar. Vi har ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa att ni i slutändan får den information ni kan använda för att fatta välgrundade beslut.
Och inte bara information, när information från olika källor förenas med verkliga erfarenheter får ni kunskaper och insikter som gör er till ledare inom ert område.

Framtidens data

De verktyg som används för att hantera, förfina och analysera data utvecklas med halsbrytande hastighet – inte konstigt om ni känner behov av en pålitlig vägvisare. Vi ser att primär och sekundär användning av data förenas och att det kommer att finnas fler möjligheter att använda data direkt i form av självbetjäning, och att skippa rapporteringsverktygen helt och hållet. Nya program gör det enklare att hantera data, och integrationsplattformar på högre nivå hjälper till att knyta ihop olika system. Möjligheten att erbjuda kunderna data, till exempel för benchmarking, är ju redan den värdefull, men marknaden för data kommer bara att fortsätta att växa.