Skip to main content

Image

Image

default image 3
Våra tjänster

Master data management

Content sections

Text

Bättre affärsverksamhet

Alla organisationer arbetar baserat på data från användare, kunder, produkter och aktiviteter. Hur bra är ni på att hantera all denna information, och är de lösningar ni använder de bästa för era behov? Vi är er pålitliga rådgivare när ni vill se till att hanteringen av era masterdata kramar ut mesta möjliga värde ur era data så att ni själva kan fokusera på att utveckla er affär. 

Masterdata är information som hämtas direkt från affärsverksamheten. Datahantering fungerar med både operativa masterdata, som används för att köra era kärntjänster, och analytiska data, som kompletterar grunddata när analys av informationen behövs. Genom att ha kontroll på era operativa masterdata kan ni hitta avvikelser – allt från att erbjuda samma kund samma tjänst två gånger till problem med regelefterlevnad – och samtidigt automatisera processer.

Håll ögat på era analytiska masterdata

Analytisk masterdata kompletterar masterdata och underlättar analyser. Oftast behöver ni en referenstabell eller en fast hierarki mellan två masterdatakällor. Utan systematik för analytiska masterdata är det svårt att bygga ett framtidssäkert datalager. Om ni har koll på detta har ni det som behövs för att använda era data för mer avancerade användningsområden.

Bygga masterdata som håller

På Enfo är att bygga lösningar med analytisk masterdata en naturlig del av vad vi gör, och det från första stund. När vi hanterar masterdata kommer era behov i första hand: vår beprövade praxis prioriterar de viktigaste byggstenarna, sedan för vi in nya element på ett flexibelt sätt efter behov. Våra lösningar bildar en sömlös helhet som säkerställer att era basdata är av högsta kvalitet, så att er affär går som snabbtåget. Med 900 experter som har alla aspekter av data för ögonen integrerar och migrerar vi era data så att de olika systemen som innehåller data inte konkurrerar med varandra.

Ta kontakt

Kontakt

Picture

Image

person default image

Kontakt

Jakob Hartzell

Område

Information management

Telefon

+46 708 774 171