Skip to main content

Image

Image

default image 5
Våra tjänster

Integration governance

Content sections

Text

Styrning av integrationer handlar om att se till att saker och ting görs på rätt sätt effektivt, transparent och säkert. Utan styrning riskerar ni att pressa upp IT-kostnaderna och bygga upp en teknisk skuld som hindrar IT att vara en affärspartner.
 

Från långsam till snabbrörlig miljö

Ofta är affärsbehovslösningar här och nu en utmaning som traditionella IT-avdelningar har haft svårt att reagera på. Till följd av detta har företag tagit egna IT-initiativ, som lett till ett komplext och kostsamt IT-landskap med en mängd olika lösningar runt om i organisationen. I stället för att alla kör sin egen låda med s.k. skugg-IT som växer över alla bräddar, skapar styrningen en struktur där IT kan fungera som en smidig partner till affärerna. Alla affärs-IT-initiativ är transparenta, byggda och drivna enligt praxis där automatisering kan utnyttjas maximalt.
 

Smarta investeringar, minimala risker

Styrning ger riktlinjer, arbetssätt, verktyg och styrmekanismer som hjälper er att veta när och var ni ska investera. Allt börjar med att fokusera på kärninformationen i företaget. Vill ni hellre ha hundratals applikationer som utför olika uppgifter över hela organisationen än ett dedikerat, automatiserat system som styr och definierar allt? Våra beprövade metoder kommer till pass när ni ska räkna ut hur ni använder styrverktygen för att få mest värde och lägsta risk.
 

Välj rätt information

Det finns en enorm mängd information tillgänglig överallt, men det mesta är inte unikt – det är kopior. Styrning säkerställer att ni identifierar och väljer rätt information från rätt källa genom att till exempel skapa ett enda API för att representera företagets kärninformation. Tack vare styrning kan ni inte bara få möjlighet att återanvända information på ett effektivt sätt i hela organisationen, utan även förbättra åtkomsten till den. 
 

Från teknisk skuld till ökat affärsvärde

Den tekniska skulden kan snabbt växa. Dokumentation, arkitektur, lösningsplattformar, testning, automatisering, informationsanalys – om något eller några av dessa saknas är er IT-miljö och er affär inte längre sammankopplade. Styrning fyller tomrummet.
Den adresserar också det vanliga problemet med informationskvalitet i källsystemen genom att använda automatisering. Ju mer ni automatiserar, desto bättre blir kvaliteten på informationen som ska tjäna och utveckla er affär.

Ta kontakt

Kontakt

Picture

Image

Magnus Strömer, Enfo

Kontakt

Magnus Strömer

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 709 633 965