Skip to main content

Image

Enfo
Våra tjänster

Privat moln och datacenter

Content sections

Text

Lokal kapacitet i datacenter och privat moln är alltjämt lösningar som många av våra kunder behöver. Äldre system, regler eller företagspolicyer kan kräva lokal kapacitet och begränsa möjligheten att gå över till ett publikt moln. Det gör hybridmolnet till en nödvändighet och en realitet – åtminstone just nu. Den operativa hanteringen av privat och lokalt moln som en del av plattformslandskapet är det som är viktigt. Vi kan hjälpa er.
 

Mångsidigt datacenter

Enfo har ett eget modernt datacenter i Kuopio med gedigen kapacitet, kompetens och processer på plats. Vi erbjuder inte bara traditionell kostnadseffektiv och säker kapacitet som en hanterad tjänst – våra datacentertjänster omfattar hosting, virtuell kapacitet och privat moln. Vi erbjuder även publika molnanslutningar från vårt eget datacenter med SLA-garantier. 
 

Hanteringen är viktig

Hybridmoln innebär helt enkelt att ha data på två eller flera platser. Det kan vara en valfri kombination av datacenter, privat moln och publikt moln. Hybrid är ett steg på vägen till molnet – och ett avgörande sådant. Utnyttja detta fullt ut – och hantera det väl.

Vi pratar om hur viktigt det är att behärska komplexitet, och det är just det vi gör med hybridmoln. Ju fler platser ni har för era data, program, tjänster och lösningar, desto svårare är det att hantera dem och undvika onödiga kostnader. Ett bra exempel är de licenser som ofta ökar den totalkostnaden i onödan.
 

Hybridmoln – exempel

Att ha affärsdata i privat moln men använda publika molnfunktioner för analys och rapportering är vanligt i hybridmoln. Ett annat exempel är att ha ett affärsprogram lokalt, men för att ge mobil åtkomst till detta för en pool av partner, publiceras programmet via publikt moln – i det här scenariot kan också programsäkerheten förbättras avsevärt. ERP-lösningar (Enterprise Resource Planning) verkar vara på väg till molnet men eftersom de ofta är äldre system behöver övergången eller omvandlingen till molnet en hybridlösning eller åtminstone en hybridfas i processen. 
 

Varför hybrid? 

Varför är hybrid ett steg på vägen till molnet? Många program kan inte överföras direkt till molnet eftersom de inte är tillräckligt utvecklade grund av exempelvis programlatenskrav.

Byggstenarna är publikt moln, privat moln och datacenter – har ni någon plan? Det har vi och vi vill gärna hjälpa er.

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Jarmo Hotti, Enfo

Kontakt

Jarmo Hotti

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 (0)76-608 0455

Tjänster inom Molnplattformar