Skip to main content

Image

Image

Processes
Våra tjänster

Processer

Processer stödjer tillväxten

Processer

Service area icon

processes icon

First section text

Ordet process kanske inte är det mest spännande inom IT, men om ert företag har kört slut på kärnprocessflöden kan ni drabbas av betydande effektivitetsförluster. Resultatet? Ni når inte era kritiska affärsmål. Vi vill att ni ska lyckas och kan se till att ni har processer, verktyg, system och infrastruktur på plats för både snabba vinster och långsiktiga fördelar.

Vi finjusterar era unika processer

Processoptimering handlar om att hitta det bästa arbetssättet för er. Det kan handla om att eliminera onödiga steg i processen som inte tillför värde eller identifiera en kritisk väg för värdeskapande med minimal overhead och administration. Era unika affärsbehov är kärnan i processutvecklingen: ingen lösning är den andra lik. Ofta är det stödverktygen som gör skillnaden mellan en framgångsrik och en medelmåttig organisation, och detta gäller även för processer. Oavsett om det är små justeringar eller en större översyn innebär fokus på processerna att man kan undanröja hinder som bromsar värdeskapande i en driftmiljö som behöver ännu större snabbhet och smidighet. Det är en reell avkastning på investeringen inom en fördefinierad tidsram.

Betrodda partners i hela livscykeln

Vi arbetar som en betrodd partner. Tack vare vår omfattande expertis inom alla aspekter av data kan vi rekommendera en processlösning med stöd av rätta verktyg och rätt teknik. Om ni planerar att gå till molnet, kommer vägen dit att underlättas om verksamheten är i trim genom strukturerade processer. En annan fördel med att välja oss som partner är att ni inte bara får ett team av nischade experter: som företag kan vi arbeta med hela livscykeln för era processer, från start till utveckling, underhåll och datavård.

Fokus på värde

Även om vi är ett IT-tjänsteföretag är teknik sekundärt när det gäller processutveckling. Ert fokus ska vara på affärer, kundupplevelse och värdet ni ger dem – på er strategi. Det är därför nästan alla organisationer gynnas av att förbättra sina processer med oss – och vi har kunder från både offentlig och privat sektor.