Skip to main content

Image

default image 1
Våra tjänster

Cybersäkerhet

Content sections

Analytics laptop Enfo

Text

Skydda era mest kritiska tillgångar

Enfos cybersäkerhetstjänster täcker hela området och vi är måna om att skydda våra kunder mot alla slags hot. Den digitala omvandlingsrevolutionen har genererat nya och digitaliserade affärsmodeller, och därmed nya faror. Molnlösningarna är ett perfekt exempel på ett växande hotlandskap: deras flexibilitet kan snabbt leda till säkerhetsrisker.
 

Prioritera säkerheten

Cybersäkerhet har snabbt blivit en topprioritering för företag över hela världen. Man läser nästan dagligen om stora dataintrång eller säkerhetsincidenter – är ni redo att införa en proaktiv säkerhetsstrategi? Att göra cybersäkerhet till en del av den övergripande företagskulturen är livsviktigt och kräver fullt stöd av ledningen. Det är viktigt att vara proaktiv när det gäller att välja och implementera säkerhetskontroller, oavsett plattform. Se till att använda den teknik ni redan har investerat i effektivt.
 

Många sätt att utnyttja sårbarheter

Cyberbrottslingarna genomför alltmer sofistikerade attacker för att utnyttja sårbarheter med varierande teknik, allt från social engineering till ransomware. Ändå saknar många företag kunskap när det gäller cybersäkerhet säkerhetsarbete. Bristen på resurser, budget och tid kan sätta käppar i hjulet för utveckling av en klok cybersäkerhetsplan. När utvärderade ni senast mognadsnivån i er cybersäkerhet? Efterlevnad inom ett område betyder inte att ni kan vara helt trygga. 

De flesta säkerhetsincidenter och dataintrång som rapporterades 2018 kunde ha undvikits om de korrekta säkerhetsprinciperna och teknikerna funnits på plats. Dessutom berodde nästan 25 % av säkerhetsincidenterna på aktiviteter från kunder, leverantörer och partners. Därför måste ni se till att säkerheten är uppdaterad i hela nätverket. Säkerheten är inte starkare än dess svagaste länk.
 

Enfos cybersäkerhetstjänster: råda – upptäcka – reagera

En stark säkerhetsstrategi innebär att människor, teknik och processer finns på plats för att undgå eller minimera effekterna av cyberattacker. Identifiera först och bedöm vilka risker era system, data och andra tillgångar kan utsättas för. Skydda era data genom att utforma och implementera lämpliga åtgärder: IT-styrning, riskbedömning och identitets- och tillgångsförvaltning. Investera i löpande övervakning och hälsokontroller, till exempel sårbarhetsbedömning och säkerhetsgranskning av moln, och se till att ha rutiner på plats för att minimera effekten av en attack. 

  1. IDENTIFIERA – utveckla organisationens förståelse för att hantera risker för era system, data och andra tillgångar. Detta inkluderar säkerhetsstrategi samt bedömning av cybersäkerhetsnivån.
  2. SKYDDA – utforma och implementera kontrollåtgärder för att skydda er organisation. Detta inkluderar till exempel IT-styrning, riskbedömning, identitets-och kapitalförvaltning, utbildning och hanterade säkerhetstjänster. 
  3. UPPTÄCKA– cyberbrottslingarna kommer att försöka hacka er. Investera i löpande övervakning och hälsokontroller som sårbarhetsbedömning och penetrationstester, molnsäkerhet och säker kodgranskning. 
  4. SVARA – vad händer när ni blir hackade? Se till att rutiner för säkerhetsincidenter på plats för att minimera effekten av en attack. 

Vi bryr oss om er data och hjälper er att skydda den.

Media

Modern workplace
Cybersäkerhet

Läs mer om våra tjänster inom cybersäkerhet

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Robert Grafford, Enfo

Kontakt

Robert Grafford

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 733 165 942

Tjänster inom Säkerhet